Słownik introgresja co to znaczy.
Definicja Introgresja. Co znaczy jednego gatunku do puli genomowej gatunku drugiego, zachodzący w.

Czy przydatne?

Definicja Introgresja

Definicja z ang. introgression, z niem. introgression.

Co to znaczy INTROGRESJA: Introgresja -mechanizm włączenia gnomów z puli genomowej jednego gatunku do puli genomowej gatunku drugiego, zachodzący w rezultacie krzyżowania się gatunków. Może ona zachodzić przy zetknięciu się populacji uważanych za odrębne gatunki, które poprzednio były od siebie izolowane przestrzennie i wskutek tego nie miły okazji wytworzyć efektywnych systemów izolacji rozrodczej. Przy niewielkim nasileniu introgresji obie populacje mogą zachować swą odrębność. Jeśli zaś mechanizm ten przebiega intensywnie to może doprowadzić do stworzenia trzeciej populacji mieszańcowej albo w razie całkowitej fuzji obu populacji do stworzenia nowego gatunku(specjacja). Introgresja częściej występuje u roślin niż u zwierząt., Tomasz Pater

Definicja Inwersje:
Co to jest inwersji część chromosomu ulega odwróceniu o 180º i wymienia się biegunowość tego fragmentu. Inwersje perycentryczne obejmują swoim zasięgiem centromer, inwersje paracentryczne dotyczą jedynie ramion introgresja co znaczy.
Definicja Iccosom:
Co to jest angielskiego: immune complex coated bodies) to charakterstyczne struktury, występujące na powierzchni komórek dendrytycznych grudki, stanowiące kompleksy immunologiczne zawierające natywny antygen introgresja krzyżówka.

Czym jest Introgresja znaczenie w Słownik biologia I .

  • Dodano:
  • Autor: