Słownik inwersje co to znaczy.
Definicja Inwersje. Co znaczy 180º i wymienia się biegunowość tego fragmentu. Inwersje.

Czy przydatne?

Definicja Inwersje

Definicja z ang. inversions, z niem. Inversionen.

Co to znaczy INWERSJE: W konsekwencji inwersji część chromosomu ulega odwróceniu o 180º i wymienia się biegunowość tego fragmentu. Inwersje perycentryczne obejmują swoim zasięgiem centromer, inwersje paracentryczne dotyczą jedynie ramion bez centromerów. Chromosom z inwersją może koniugować z normalnym chromosomem w trakcie mejozy u heterozygot, o ile utworzy on pętlę inwersyjną. Mejotyczna rekombinacja w obrębie pętli inwersyjnej prowadzi do duplikacji jednego końca każdej z chromatyd i delecji jej dwóch przeciwległych końców. W rezultacie rekombinacji tworzą się więc nieżywotne gamety i nie dochodzi do stworzenia potomstwa. Konsekwencją inwersji jest zatem supresja rekombinacji pomiędzy odwróconym i normalnym fragmentem chromosomu. Gatunki, które charakteryzuje spory polimorfizm inwersyjny mają systemy zapobiegające niepłodności., Tomasz Pater

Definicja Iccosom:
Co to jest angielskiego: immune complex coated bodies) to charakterstyczne struktury, występujące na powierzchni komórek dendrytycznych grudki, stanowiące kompleksy immunologiczne zawierające natywny antygen inwersje.
Definicja Introgresja:
Co to jest mechanizm włączenia gnomów z puli genomowej jednego gatunku do puli genomowej gatunku drugiego, zachodzący w rezultacie krzyżowania się gatunków. Może ona zachodzić przy zetknięciu się populacji inwersje.

Czym jest Inwersje znaczenie w Słownik biologia I .

  • Dodano:
  • Autor: