Słownik jądro komórkowe co to znaczy.
Definicja Jądro komórkowe. Co znaczy komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w.

Czy przydatne?

Definicja Jądro komórkowe

Definicja z ang. The cell nucleus, z niem. Kern.

Co to znaczy JĄDRO KOMÓRKOWE: Jądro komórkowe - organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej (wyjątek to komórki tracące jądro w procesie dojrzewania, na przykład erytrocyty ssaków). Rolą jądra komórkowego jest przechowywanie informacji zawartej w DNA, jej powielanie w procesie podziału komórki a również kontrolowanie całości metabolizmu komórki dzięki kopiowaniu fragmentów DNA (kopiami są tu odcinki RNA) odpowiednich dla syntezy potrzebnych enzymów czy innych cząsteczek. Jądro otoczone jest podwójną błoną białkowo-lipidową. Przez pory w tejże błonie do cytoplazmy przenoszone są tylko fragmenty RNA; DNA nie opuszcza jądra.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Jąderko:
Co to jest ultraelement jądra komórkowego odpowiedzialny za syntezę RNA, raczej rRNA, i białek rybosomalnych. Pod względem budowy stanowi zagęszczenie chromatyn. W czasie podziału komórkowego jąderko zanika jądro komórkowe.
Definicja Jednopienność:
Co to jest występowanie męskich i kobiecych narządów rozrodczych (gametangii), a więc obydwu rodzajów kwiatów jednopłciowych, u tego samego osobnika, na przykład u nie wszystkich mszaków i u kukurydzy.Treść jądro komórkowe.
Definicja Jagoda Pozorna:
Co to jest Jagoda pozorna - owoc zbudowany z mięsistego, jadalnego dna kwiatowego, na którym rozmieszczone są liczne, niewielkie suche nasiona - niełupki.Treść hasła pochodzi z Wikipedi jądro komórkowe.
Definicja Jak Powstają Nowe Geny?:
Co to jest genomu o zapis nowych białek zaczyna się od przypadkowego zwielokrotnienia pewnego odcinka DNA, bądź to poprzez duplikację, bądź poprzez dodanie całego chromosomu, czy także poprzez poliploidyzację jądro komórkowe.

Czym jest Jądro komórkowe znaczenie w Słownik biologia J .

  • Dodano:
  • Autor: