Słownik komórka prezentująca antygen co to znaczy.
Definicja Komórka prezentująca antygen APC. Co znaczy presenting cell - APC) to takie komórki, na.

Czy przydatne?

Definicja Komórka prezentująca antygen APC

Definicja z ang. Antigen-presenting cell APC, z niem. Antigen-präsentierende Zelle APC.

Co to znaczy KOMÓRKA PREZENTUJĄCA ANTYGEN APC: Komórki prezentujące antygen (z angielskiego: antigen presenting cell - APC) to takie komórki, na których powierzchni znajdują się cząsteczki białek MHC klasy II. Odznacza się dwa fundamentalne typy APC: profesjonalne komórki prezentujące antygen - zdolne do pobudzenia dziewiczych limfocytów Th; aktualnie szeroko popierany jest pogląd, że jedynymi tego typu komórkami są komórki dendrytyczne nieprofesjonalne komórki prezentujące antygen - zdolne jedynie do pobudzenia limfocytów pamięci; główne z nich to makrofagi i limfocyty B, jednakże funkcję taką mogą pełnić również inne komórki, na przykład astrocyty czy fibroblasty. Kluczowym zadaniem komórek prezentujących antygen jest pobudzenie swoistych antygenowo limfocytów Th, dzięki czemu może rozwinąć się swoista odpowiedź odpornościowa Funkcja komórek dendrytycznych Komórki dendrytyczne (DC) są nadzwyczajnie ważne, bo uważane są aktualnie za jedyne, mogące dokonać primingu limfocytów, a więc pobudzenia tak zwany komórek dziewiczych, które nigdy przedtem nie zetknęły się z antygenem. Główną właściwością DC jest ich umiejętność do konstytutywnej ekspresji cząsteczek MHC klasy II i wytwarzanie, po rozpoznaniu sygnału niebezpieczeństwa, cząsteczek tak zwany drugiego sygnału. Komórki dendrytyczne mogą pobudzać zarówno limfocyty Th, jak i limfocyty Tc na drodze prezentacji krzyżowej. Odbywa się tak, bo wykazują one unikatową cecha włączania danego antygenu zarówno w rowek cząsteczki MHC klasy I, jak i klasy II. Jedna z populacji komórek dendrytycznych jest również podejrzewana o udział w utrzymywaniu się pamięci immunologicznej. Komórki dendrytyczne grudki mogą gdyż na swojej powierzchni utrzymywać poprzez szereg miesięcy tak zwany iccosomy, a więc kompleksy natywnego antygenu, które mogą wciąż pobudzać w pewnym stopniu układ odpornościowy. Więcej informacji nt. komórek dendrytycznych można znaleźć w poświęconym im artykule, co jest podyktowane ich znaczeniem i ścisłym powiązaniem rozwoju z pełnioną funkcją. Komórki linii monocytarno-makrofagowej jako APC Monocyty i makrofagi są nadzwyczajnie efektywnymi komórkami fagocytującymi, dlatego mają one sposobność rozłożenia pochłoniętych antygenów na pojedyncze peptydy, które w dalszym ciągu mogą być przedstawiane z udziałem cząsteczek MHC klasy II limfocytom Th. W przeciwieństwie od komórek dendrytycznych, komórki linii monocytarno-makrofagowej syntetyzują MHC klasy II dopiero po pobudzeniu, na przykład interferonem γ. Kiedy to jednak nastąpi, dzięki wysokiemu poziomowi cząsteczek MHC na powierzchni komórki są one w miarę wydajnymi APC. Monocyty i makrofagi produkują również cząsteczki drugiego sygnału, lecz mogą pobudzać jedynie limfocyty T pamięci w trakcie odpowiedzi wtórnej. Do głownych komórek linii monocytarno-makrofagowej, które funkcjonują jako komórki prezentujące antygen, zaliczamy: obecne we krwi monocyty znajdujące się w różnych tkankach makrofagi makrofagi strefy brzeżnej węzłów chłonnych i śledziony obecne w wątrobie komórki Kupffera komórki mikrogleju, znajdujące się w mózgu. Limfocyty B w roli APC Limfocyty B również mogą pochłaniać antygen i prezentować go z udziałem cząsteczek MHC klasy II, nie mniej jednak zdarzenie to może mieć dwojakie znaczenie: limfocyt B może uzyskać pomoc pod postacią cytokin i bezpośredniego kontaktu od limfocytu Th, dzięki czemu będzie przekształcał się w komórkę plazmatyczną i wyprodukuje przeciwciała limfocyt B może pobudzić limfocyt Th pamięci, podobnie jak inne komórki prezentujące antygen. Ta druga sposobność jest nadzwyczajnie przydatna w trakcie odpowiedzi wtórnej. Odbywa się tak dlatego, iż w czasie odpowiedzi odpornościowej pierwotnej dochodzi do dojrzewania powinowactwa przeciwciał produkowanych względem danego antygenu. Limfocyty B, które przetrwają odpowiedź pierwotną pod postacią komórek pamięci, mają więc na swojej powierzchni przeciwciała o wysokim powinowactwie do antygenu, mogą zatem wiązać go nawet wtedy, gdy jego stężenie będzie bardzo małe, niewykrywane jeszcze poprzez inne APC. Przez wzgląd na tym limfocyty B mogą pobudzać komórki Th pamięci o sporo szybciej, niż pozostałe rodzaje komórek prezntujących antygen i przez wzgląd na tym doprowadzić do szybkiego rozwoju odpowiedzi odpornościowej wtórnej. Podobnie, jak w razie innych nieprofesjonalnych komórek prezentujących antygen, limfocyty B nie wytwarzają konstytutywnie MHC klasy II - pojawią się one na powierzchni komórki dopiero po związaniu i pochłonięciu patogenu, ewentualnie w rezultacie działania cytokin. Komórki okazyjnie funkcjonujące jako APC Wymienione wyżej rodzaje komórek sprawują funkcję APC w miarę regularnie, a w każdym razie funkcje takie są jednymi z ich głównych zadań. Nie wszystkie komórki organizmu, które standardowo nie są zaliczane do komórek prezentujących antygen, również, w odpowiednich okolicznościach, mogą wykazywać ekspresję cząsteczek MHC klasy II i drugiego sygnału. Konieczna jest poprzednia aktywacja tych komórek, na przykład dzięki cytokin albo innych czynników. Przykładami takich fakultatywnych APC mogą być komórki śródbłonka, fibroblasty czy astrocyty, lecz spis jest o sporo dłuższa. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż takie nietypowe APC regularnie biorą udział w różnych procesach patologicznych, na przykład astrocyty są powiązane z mózgowymi powikłaniami towarzyszącymi malarii, a grudkowe komórki tarczycy z chorobą Gravesa-Basedowa.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Kompleksy Poliploidalne:
Co to jest spokrewnionych gatunków (na przykład trawy czy magnolie) mogą krzyżować się w różnych kombinacjach i tworzyć sporo gatunków poliploidalnych. Dalsza hybrydyzacja prowadzi do powstawania następnych komórka prezentująca antygen apc co znaczy.
Definicja Kiła:
Co to jest dawna nazwa syfilis to zakaźna dolegliwość przenoszona drogą płciową, spowodowana poprzez bakterię - krętka bladego (Treponema pallidum). Po raz pierwszy epidemia pojawiła się w Europie w trakcie komórka prezentująca antygen apc krzyżówka.
Definicja Kuru:
Co to jest quot;śmiejąca się zgon" (z angielskiego: Curu, Kuru; nazwa od czasownika drżeć) - zawsze śmiertelna dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez priony. Do zakażenia dochodziło u dopuszczających się komórka prezentująca antygen apc co to jest.
Definicja Kanał Błonowy:
Co to jest białko transbłonowe, zazwyczaj o strukturze α-helisy bądź β-beczułki, uczestniczące w dyfuzji wspomaganej. W swojej struturze posiada jonoselektywny hydrofilowy por umożliwiający w miarę swobodny komórka prezentująca antygen apc słownik.

Czym jest Komórka prezentująca antygen znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: