Słownik koncepcja doboru płciowego co to znaczy.
Definicja Koncepcja doboru płciowego. Co znaczy Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech.

Czy przydatne?

Definicja Koncepcja doboru płciowego

Definicja z ang. The concept of sexual selection, z niem. Das Konzept der sexuellen Selektion.

Co to znaczy KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO: Definicja doboru płciowego zostało wprowadzone poprzez Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech występujących tylko u jednej płci przeważnie samców" jaskrawe ubarwienie, wydłużone pióra, poroża jeleniowatych. Wg Darwina Cechy te powstały jako konsekwencja dwóch mechanizmów: konkurencji samców między sobą o dostęp do samic i wybiórczości samic. W razie samic jajorodnych faktorem wpływający w decyzyjny sposób na sukces jest liczba wytwarzanych jaj. Natomiast w razie samców sukces rozrodczy zależy w sporym stopniu od wykształcenia odpowiednich narządów kopulacyjnych. Czynnikami doboru płciowego są jedynie: konkurencja o partnera seksualnego i wybiórczość względem partnera. Tylko cechy powstałe w rezultacie tych czynników uznaje się za skutek działania doboru płciowego. , Tomasz Pater

Definicja Komórka NK:
Co to jest angielskiego: Natural Killer - naturalni zabójcy) — kluczowa ekipa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zdarzenie naturalnej cytotoksyczności. Zostały odkryte w latach 70. u osób zdrowych KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO.
Definicja Krztusiec:
Co to jest odmiennie koklusz) - ostra dolegliwość zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, spowodowana poprzez pałeczkę krztuśca (Bordetella KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO.
Definicja Konidia (konidium):
Co to jest kuliste zarodniki licznych grzybów, raczej workowców i grzybów niedoskonałych, stanowiące organ rozmnażania bezpłciowego. Powstają na szczycie strzępki poprzez pączkowanie i następne odcinanie się KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO.
Definicja Korona kwiatu:
Co to jest obiekt kwiatu składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów. Barwa płatków jest wywołana występowaniem barwników w soku komórkowym (na przykład KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO.

Czym jest Koncepcja doboru płciowego znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: