Słownik koncepcja doboru płciowego co to znaczy.
Definicja Koncepcja doboru płciowego. Co znaczy Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech.

Czy przydatne?

Definicja Koncepcja doboru płciowego

Definicja z ang. The concept of sexual selection, z niem. Das Konzept der sexuellen Selektion.

Co to znaczy KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO: Definicja doboru płciowego zostało wprowadzone poprzez Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech występujących tylko u jednej płci przeważnie samców" jaskrawe ubarwienie, wydłużone pióra, poroża jeleniowatych. Wg Darwina Cechy te powstały jako konsekwencja dwóch mechanizmów: konkurencji samców między sobą o dostęp do samic i wybiórczości samic. W razie samic jajorodnych faktorem wpływający w decyzyjny sposób na sukces jest liczba wytwarzanych jaj. Natomiast w razie samców sukces rozrodczy zależy w sporym stopniu od wykształcenia odpowiednich narządów kopulacyjnych. Czynnikami doboru płciowego są jedynie: konkurencja o partnera seksualnego i wybiórczość względem partnera. Tylko cechy powstałe w rezultacie tych czynników uznaje się za skutek działania doboru płciowego. , Tomasz Pater

Definicja Komórki Macierzyste:
Co to jest Komórki macierzyste, odmiennie komórki pnia (z angielskiego: stem cells), są to komórki, które posiadają obydwie wymienione poniżej cechy koncepcja doboru płciowego co to jest.
Definicja Kiła:
Co to jest dawna nazwa syfilis to zakaźna dolegliwość przenoszona drogą płciową, spowodowana poprzez bakterię - krętka bladego (Treponema pallidum). Po raz pierwszy epidemia pojawiła się w Europie w trakcie koncepcja doboru płciowego definicja.
Definicja Korzenie Oddechowe, Pneumatofory:
Co to jest pneumatofory – typ nadziemnych korzeni, doprowadzających powietrze do mechanizmu korzeniowego rośliny. Występują u nie wszystkich drzew rosnących na obszarach podmokłych albo zalanych wodą.Treść koncepcja doboru płciowego co znaczy.
Definicja Kopra:
Co to jest miąższ (bielmo) orzechów palmy kokosowej (kokosowca). Zawiera on ok. 70% tłuszczu, jest użytkowany do wyrobu oleju kokosowego, oczyszczony i rozdrobniony (wiórki) stosowany jest w przemyśle koncepcja doboru płciowego słownik.

Czym jest Koncepcja doboru płciowego znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: