Słownik koncepcja doboru płciowego co to znaczy.
Definicja Koncepcja doboru płciowego. Co znaczy Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech.

Czy przydatne?

Definicja Koncepcja doboru płciowego

Definicja z ang. The concept of sexual selection, z niem. Das Konzept der sexuellen Selektion.

Co to znaczy KONCEPCJA DOBORU PŁCIOWEGO: Definicja doboru płciowego zostało wprowadzone poprzez Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech występujących tylko u jednej płci przeważnie samców" jaskrawe ubarwienie, wydłużone pióra, poroża jeleniowatych. Wg Darwina Cechy te powstały jako konsekwencja dwóch mechanizmów: konkurencji samców między sobą o dostęp do samic i wybiórczości samic. W razie samic jajorodnych faktorem wpływający w decyzyjny sposób na sukces jest liczba wytwarzanych jaj. Natomiast w razie samców sukces rozrodczy zależy w sporym stopniu od wykształcenia odpowiednich narządów kopulacyjnych. Czynnikami doboru płciowego są jedynie: konkurencja o partnera seksualnego i wybiórczość względem partnera. Tylko cechy powstałe w rezultacie tych czynników uznaje się za skutek działania doboru płciowego. , Tomasz Pater

Definicja Kształt Liścia:
Co to jest Liście są istotną właściwością rozpoznawczą roślin. Do rozpoznawania, a więc oznaczania gatunków roślin stosuje się tak zwany klucze. Każdy klucz posługuje się specyficzną terminologią. Na opis koncepcja doboru płciowego.
Definicja Kewir:
Co to jest pustyni azjatyckiej zbudowanej z iłów, pustynia ta regularnie jest zasolona , bywa iż jest dnem okresowego jeziora. Kewir w Iranie zwany jest takyrem, w Amercye Północnej playa a na Saharze sabkha koncepcja doboru płciowego.
Definicja Komórki NC:
Co to jest angielskiego: Natural Cytotoxic cells — komórki naturalnie cytotoksyczne) są hipotetycznymi, niezidentyfikowanymi i być może nieistniejącymi komórkami, którym przypisuje się cytotoksyczność naturalną koncepcja doboru płciowego.
Definicja Koncepcja Samolubnego DNA:
Co to jest samolubnego DNA- selektywnie naturalny, gdyby został wycięty to byłoby to bez szkody dal organizmu jest pasywnie przekazywany i powielany poprzez dryf genetyczny, może oddziaływać na dryf. Dzielimy koncepcja doboru płciowego.

Czym jest Koncepcja doboru płciowego znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: