Słownik korona drzewa co to znaczy.
Definicja Korona drzewa. Co znaczy rośliny drzewiastej to jest, iż na pewnej wysokości nad ziemią.

Czy przydatne?

Definicja Korona drzewa

Definicja z ang. upper branches of a tree, z niem. oberen Äste eines Baumes.

Co to znaczy KORONA DRZEWA: Korona drzewa - właściwością charakterystyczną każdej rośliny drzewiastej to jest, iż na pewnej wysokości nad ziemią pień przekształca się w zespół konarów, gałęzi, pędów i liści, który tytułujemy koroną. Już u młodocianej siewki drzewa, część nadziemną tworzy ulistniony pęd, który rozwija się z pączka zarodkowego, a który rośnie prosto ku górze, czyli w kierunku przeciwnym do wzrostu korzenia zarodkowego. Prócz pączka wierzchołkowego, na jednorocznym pędzie widoczne są regularnie pączki boczne, rozmieszczone wzdłuż jego osi. W kolejnych latach z części z nich ukształtuje się korona przyszłego drzewa. Korona drzewa może być osadzona na pniu na różnych wysokościach nad ziemią, i to jest uzależnione w pierwszej kolejności od środowiska, a raczej nasłonecznienia. Drzewa narastające pojedynczo, na otwartych przestrzeniach, będą miały korony osadzone nisko, niekiedy sięgające gałęziami ziemi, jak na przykład świerk, z kolei drzewa narastające w zwarciu, w lesie, korony będą miały osadzone wysoko, a pnie pozbawione będą gałęzi.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Komórka NK:
Co to jest angielskiego: Natural Killer - naturalni zabójcy) — kluczowa ekipa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zdarzenie naturalnej cytotoksyczności. Zostały odkryte w latach 70. u osób zdrowych KORONA DRZEWA.
Definicja Koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne:
Co to jest genetyczne - różnica pomiędzy wartością przystosowawczą optymalnego genotypu a średnią dla całej populacji. Obciążenie pochodzące z dopływu nowych genów - wywołane poprzez mutacje i imigrację KORONA DRZEWA.
Definicja Kompleksy poliploidalne:
Co to jest spokrewnionych gatunków (na przykład trawy czy magnolie) mogą krzyżować się w różnych kombinacjach i tworzyć sporo gatunków poliploidalnych. Dalsza hybrydyzacja prowadzi do powstawania następnych KORONA DRZEWA.
Definicja Komórki NC:
Co to jest angielskiego: Natural Cytotoxic cells — komórki naturalnie cytotoksyczne) są hipotetycznymi, niezidentyfikowanymi i być może nieistniejącymi komórkami, którym przypisuje się cytotoksyczność naturalną KORONA DRZEWA.

Czym jest Korona drzewa znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: