Słownik leptospirozy co to znaczy.
Definicja Leptospirozy. Co znaczy poprzez krętki z rodz. Leptospira. Dla człowieka patogenny jest.

Czy przydatne?

Definicja Leptospirozy

Definicja z ang. leptospirosis, z niem. Leptospirose.

Co to znaczy LEPTOSPIROZY: Leptospirozy - ekipa chorób odzwierzęcych wywołanych poprzez krętki z rodz. Leptospira. Dla człowieka patogenny jest gatunek Leptospira interrogans. Obejmuje on szereg serotypów, które powodują dolegliwości o zbliżonym obrazie klinicznym

Definicja Lasotundra:
Co to jest najdalej wysunięta na południe część tundry. To jest region przejściowy pomiędzy tajgą a tundrą. Odróżnia się ją od pozostałej części tundry tym, iż na jej obszarze występują pojedyncze drzewa.Treść leptospirozy.
Definicja Las (Polskie Lasy):
Co to jest leśna) - kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się sporym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i wieloma czynnikami przyrody leptospirozy.
Definicja Lateks:
Co to jest roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) albo syntetycznego (l. syntetyczny) w substancji płynnej. Lateks naturalny jest pozyskiwany bezpośrednio z soku mlecznego roślin kauczukodajnych leptospirozy.
Definicja Leśnictwo (Jednostka):
Co to jest jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa podległemu natomiast Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dla lepszej organizacji leśnictwa zostały pogrupowane w (mniej znane) obręby. 2-3 obręby leptospirozy.

Czym jest Leptospirozy znaczenie w Słownik biologia L .

  • Dodano:
  • Autor: