Słownik limfocyt co to znaczy.
Definicja Limfocyt B. Co znaczy zawdzięczającymi swą nazwę kaletce (torebce) Fabrycjusza (z łaciny.

Czy przydatne?

Definicja Limfocyt B

Definicja z ang. B lymphocyte, z niem. B-Lymphozyten.

Co to znaczy LIMFOCYT B: Limfocyty B są komórkami występującymi u kręgowców i zawdzięczającymi swą nazwę kaletce (torebce) Fabrycjusza (z łaciny bursa Fabricii), będącej narządem ptaków, gdzie komórki te się rozwijają. U ssaków wywodzą się one ze wspólnej progenitorowej komórki limfocytów (CLP) i dojrzewają w szpiku kostnym. Komórki te jako jedyne są zdolne do produkcji przeciwciał. Limfocyty B można scharakteryzować dzięki cząsteczek powierzchniowych występujących na powierzchni błony komórkowej. Główne z nich to: BCR, cząsteczki MHC klasy I i II, CD19, CD20, CD21, CD22, CD32, CD35, CD40, CD72, CD80 i CD86. Ważną jest także obecność cząsteczki CD5, która pozwala na dalszy podział limfocytów B na subpopulacje B1 i B2: Limfocyty B1 - nieklasyczne limfocyty B noszące na swej powierzchni CD5 (określane mianem B1a) albo nie wykazujące obecności tej cząsteczki (B1b - sklasyfikowane do limfocytów B1 z racji na pełnione funkcje). W przeciwieństwie od limfocytów B2 wydzielają raczej przeciwciała klasy IgM, o niedużej specyficzności i niskim powinowactwie do antygenów. Komórki B1 występują w dużej ilości we krwi pępowinowej i w pewnych stanach patologicznych. Kluczową ich funkcją jest najprawdopodobniej udział w usuwaniu pozostałości po apoptozie komórek w organizmie. Ich ciągłe pobudzenie i sposobność wiązania fizjologicznych ligandów jest najprawdopodobniej powodem ich częstego występowania w formie autoagresywnych komórek w chorobach autoimmunizacyjnych. U osób dorosłych stanowią one około 20% limfocytów B krwi obwodowej i śledziony. Limfocyty B2 - typowe limfocyty B, do nich odnosi się pozostała część tego artykułu. Zasadniczą właściwością limfocytów B jest sposobność produkcji przeciwciał. W trakcie odpowiedzi odpornościowej limfocyty B wiążą antygeny dzięki BCR, a więc receptora, w którego skład wchodzi swoiste, charakterystyczne dla danej komórki przeciwciało. Po związaniu antygenu w najwyższym stopniu typową sytuacją jest jego przetworzenie i wystawienie na powierzchni komórki w formie kompleksu z białkami MHC. Kompleks ten jest rozpoznawany poprzez swoisty względem danego antygenu limfocyt T pomocniczy. Dopiero po takim rozpoznaniu dochodzi do transformacji blastycznej i stworzeniu komórki plazmatycznej produkującej przeciwciała. Antygeny, które wywołują taki typ reakcji tytułujemy antygenami grasiczozależnymi. W przeciwieństwie od nich, antygeny grasiczoniezależne nie wymagają obecności limfocytów T pomocniczych i mogą bezpośrednio aktywować limfocyty B. Przedstawiony ponad model opowiedzi z udziałem limfocytów B (odpowiedzi humoralnej) jest charakterystyczny dla komórek dziewiczych, jest to takich, które nie miały przedtem do czynienia z danym antygenem. Powtórne pobudzenie (w trakcie odpowiedzi wtórnej) danego limfocytu, funkcjonującego teraz jako limfocyt pamięci nie wymaga już obecności limfocytów pomocniczych. Nie znaczy to jednak, iż antygen jest już grasiczoniezależny. Powiązane to jest z faktem, iż antygeny grasiczozależne indukują mechanizm przełączania klas, co doprowadza do tego, iż komórka wydziela przeciwciała klas innych niż IgM i IgD. Antygeny grasiczoniezależne nie wywołują przełączania klas i przez wzgląd na tym nie dają w wyniku komórek B pamięci. Ponadto w limfocytach stymulowanych antygenami grasiczoniezależnymi nie dochodzi do dojrzewania powinowactwa. Anatomicznie miejscem syntezy przeciwciał jest śledziona i szpik kostny, gdzie komórki plazmatyczne lokują się po pobudzeniu. Limfocyty B są stymulowane dzięki licznych cytokin, nie mniej jednak największą rolę odgrywają cytokiny pochodzące od limfocytów Th2. Mimo istotnej roli jako odpowiedź odpornościowej przeciwko mikroorganizmom żyjącym pozakomórkowo, limfocyty B mogą także być powodem chorób autoimmunizacyjnych i innych stanów patologicznych (na przykład związanego z zapleniem wątroby kłębuszkowego zapalenia nerek).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Liść:
Co to jest budowy sporofitu rośliny naczyniowej, pełniący funkcje odżywcze dzięki zawartości chlorofilu. Odznacza się dwa fundamentalne typy liści: mikrofile i makrofile. Mikrofile występują u prymitywnych limfocyt b co znaczy.
Definicja Lasostep:
Co to jest krajobrazu w umiarkowanych rejonach półkuli północnej, charakterystyczny dla obszaru przejściowego pomiędzy strefą leśną a stepową; roślinność leśna zajmuje siedliska wilgotniejsze, stepowa - suchsze limfocyt b krzyżówka.
Definicja Limfocyt:
Co to jest tytułujemy komórki układu odpornościowego zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Pierwotnie, zanim poznano funcję tych komórek, mianem limfocytów oznaczano wszystkie okrągłe komórki limfocyt b co to jest.
Definicja Listek:
Co to jest Listek - jedna z kilku albo wielu blaszek liściowych składających się na liść złożony limfocyt b słownik.

Czym jest Limfocyt B znaczenie w Słownik biologia L .

  • Dodano:
  • Autor: