Słownik limfocyt co to znaczy.
Definicja Limfocyt. Co znaczy zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Pierwotnie, zanim.

Czy przydatne?

Definicja Limfocyt

Definicja z ang. lymphocyte, z niem. Lymphozyt.

Co to znaczy LIMFOCYT: Limfocytami tytułujemy komórki układu odpornościowego zdolne do swoistego rozpoznawania antygenów. Pierwotnie, zanim poznano funcję tych komórek, mianem limfocytów oznaczano wszystkie okrągłe komórki, zawierające spore jądro i wąski rąbek cytoplazmy. Barwniki użytkowane do barwienia preparatów krwi wywołują jasnoniebieskie zabarwienie cytoplazmy limfocytów niepobudzonych i ciemnoniebieskie u limfocytów pobudzonych. Limfocyty dzielimy na limfocyty B i limfocyty T, regularnie także zalicza się do nich komórki NK, raczej z racji na morfologię i sposób uśmiercania zakażonych komórek podobny do limfocytów T. Przy czym, komórki NK nie umieją swoiście rozpoznawać antygenów, zatem nazywając je limfocytami trzeba pamiętać, iż tego ustalenia używamy w kontekście historycznym, a nie ścisłym. Istnieje także subpopulacja limfocytów T wykazujących pewne cechy wspólne z komórkami NK, które określane są mianem limfocytów NKT. Morfologia limfocytów może być sprowadzona do dwóch fundamentalnych typów komórek: Małych limfocytów, które zawierają spore jądro i niewiele cytoplazmy je otaczającej (a więc o wysokiej wartości relacji objętości jądra do objętości cytoplazmy) Spore ziarniste limfocyty (w skrócie LGL, od z angielskiego: Large Granular Lymphocyte), które cechują się niską wartością relacji objętości jądra do objętości cytoplazmy i obecnością dużej zawartości ziaren azurofilnych. Te morfologiczne właściwości nie pokrywają się z własnościami funkcjonalnymi, tzn. opierając się na morfologii danego limfocytu nie można ustalić jego funkcji, jednakże na przykład wiadomo, iż 70% komórek NK wykazuje morfologię LGL i to właśnie one zazwyczaj są spotykane w tej postaci. Pewności jednak nigdy nie ma. Do funkcjonalnego zróżnicowania limfocytów należy się posłużyć innymi sposobami, wynikającymi z obecności różnych cząsteczek białkowych (antygenów) występujących na powierzchni danego typu limfocytu. Przez wzgląd na tym klasyczną już sposobem odróżnienia limfocytów T od limfocytów B jest wykorzystanie testu rozetkowego, wykorzystującego obecność cząsteczki CD2 na powierzchni limfocytu T i jej brak na limfocytach B. Aktualnie można wykorzystać przeciwciała monoklonalne do identyfikacji ustalonych cząsteczek na powierzchni komórki nie tylko do rozróżnienia limfocytów T i B, lecz także do oznaczenia stadium dojrzałości albo aktywacji komórki, tym mechanizmom gdyż towarazyszą także zmiany składu antygenów błony komórkowej limfocytów. Poza tymi różnicami istnieje jednak pewna właściwość wspólna dla obu typów limfocytów (poza możliwością swoistego wiązania antygenów), a jest nią postęp ze wspólnej progenitorowej komórki limfopoezy (w skrócie CLP, z angielskiego: Common Lymphocyte Progenitor). Komórka ta powstaje z macierzystej komórki hemopoezy, która w rezultacie kilku podziałów daje właśnie komórkę CLP. Z tej ostatniej mogą rozwijać się limfocyty B, limfocyty T, komórki NK (jak widać są one mocno powiązane z postępem limfocytów, mimo iż ściśle nie są do nich zaliczane) i komórki dendrytycznej pochodzenia limfoidalnego. Pozostałe rodzaje komórek krwi rozwijają się z innych typów komórek progenitorowych. Funkcjonalnie limfocyty są komórkami uczestniczącymi i będącymi fundamentem odpowiedzi immunologicznej swoistej, a zatem takiej, która jest związana z dokładnym (swoistym) rozpoznaniem antygenu. Prócz bezpośredniego wpływu na antygen, limfocyty mogą wydzielać liczne cytokiny, pełniąc funkcję regulacyjną względem odpowiedzi odpornościowej. Brak limfocytów prowadzi do ciężkich niedoborów odporności, zaś ich powiększony postęp w rezultacie transformacji nowotworowej prowadzi do stworzenia białaczek.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Limfocyt Th:
Co to jest subpopulacją limfocytów T pełniących funkcje powiązane z pobudzaniem odpowiedzi odpornościowej. Powyżej 90% tych limfocytów nosi na swojej powierzchni cząsteczki CD4, lecz reguła ta nie zawsze jest limfocyt.
Definicja Lasostep:
Co to jest krajobrazu w umiarkowanych rejonach półkuli północnej, charakterystyczny dla obszaru przejściowego pomiędzy strefą leśną a stepową; roślinność leśna zajmuje siedliska wilgotniejsze, stepowa - suchsze limfocyt.
Definicja Limfocyt T:
Co to jest komórkami odgrywającymi trzy zasadnicze funkcje: wspomagają odpowiedź odpornościową - subpopulacja limfocytów Th (limfocyty T pomocnicze) regulują odpowiedź odpornościową, zazwyczaj hamując limfocyt.
Definicja Lichenologia:
Co to jest Lichenologia - gałąź botaniki obejmująca badania nad porostami. Nazwa pochodzi od greckiego słowa leichen (porost)Treść hasła pochodzi z Wikipedi limfocyt.

Czym jest Limfocyt znaczenie w Słownik biologia L .

  • Dodano:
  • Autor: