Słownik loci cech ilościowych co to znaczy.
Definicja Loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci). Co znaczy obszarze o zmiennej.

Czy przydatne?

Definicja Loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci)

Definicja z ang. Quantitative trait loci (ang. Quantitative trait loci), z niem. Quantitative Trait Loci (ang. Quantitative Trait Loci).

Co to znaczy LOCI CECH ILOŚCIOWYCH (ANG. QUANTITATIVE TRAIT LOCI): To są dające się zlokalizować markery genetyczne (typowo w obszarze o zmiennej liczbie tandemowych powtórzeń), które są ściśle sprzężone (fizycznie blisko DNA) z genami kontrolującymi interesujące nas cechy. Korelacja pomiędzy markerami i właściwość jest używana do znalezienia położenia genu kontrującego daną cechę., Tomasz Pater

Definicja Limfocyt T:
Co to jest komórkami odgrywającymi trzy zasadnicze funkcje: wspomagają odpowiedź odpornościową - subpopulacja limfocytów Th (limfocyty T pomocnicze) regulują odpowiedź odpornościową, zazwyczaj hamując loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).
Definicja Limfocyt Th:
Co to jest subpopulacją limfocytów T pełniących funkcje powiązane z pobudzaniem odpowiedzi odpornościowej. Powyżej 90% tych limfocytów nosi na swojej powierzchni cząsteczki CD4, lecz reguła ta nie zawsze jest loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).
Definicja Listerioza:
Co to jest łaciny Listeriosis) - to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna zwierząt. U ludzi występuje jako zoonoza. Chorują owce, świnie, bydło, konie, zające, króliki, kury, świnki morskie , szynszyle loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).
Definicja Leptospirozy:
Co to jest ekipa chorób odzwierzęcych wywołanych poprzez krętki z rodz. Leptospira. Dla człowieka patogenny jest gatunek Leptospira interrogans. Obejmuje on szereg serotypów, które powodują dolegliwości o loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).

Czym jest Loci cech ilościowych (ang znaczenie w Słownik biologia L .

  • Dodano:
  • Autor: