Słownik loci cech ilościowych co to znaczy.
Definicja Loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci). Co znaczy obszarze o zmiennej.

Czy przydatne?

Definicja Loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci)

Definicja z ang. Quantitative trait loci (ang. Quantitative trait loci), z niem. Quantitative Trait Loci (ang. Quantitative Trait Loci).

Co to znaczy LOCI CECH ILOŚCIOWYCH (ANG. QUANTITATIVE TRAIT LOCI): To są dające się zlokalizować markery genetyczne (typowo w obszarze o zmiennej liczbie tandemowych powtórzeń), które są ściśle sprzężone (fizycznie blisko DNA) z genami kontrolującymi interesujące nas cechy. Korelacja pomiędzy markerami i właściwość jest używana do znalezienia położenia genu kontrującego daną cechę., Tomasz Pater

Definicja Lasostep:
Co to jest krajobrazu w umiarkowanych rejonach półkuli północnej, charakterystyczny dla obszaru przejściowego pomiędzy strefą leśną a stepową; roślinność leśna zajmuje siedliska wilgotniejsze, stepowa - suchsze loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).
Definicja Lateks:
Co to jest roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) albo syntetycznego (l. syntetyczny) w substancji płynnej. Lateks naturalny jest pozyskiwany bezpośrednio z soku mlecznego roślin kauczukodajnych loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).
Definicja Limfocyt Th:
Co to jest subpopulacją limfocytów T pełniących funkcje powiązane z pobudzaniem odpowiedzi odpornościowej. Powyżej 90% tych limfocytów nosi na swojej powierzchni cząsteczki CD4, lecz reguła ta nie zawsze jest loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).
Definicja Limfocyt T:
Co to jest komórkami odgrywającymi trzy zasadnicze funkcje: wspomagają odpowiedź odpornościową - subpopulacja limfocytów Th (limfocyty T pomocnicze) regulują odpowiedź odpornościową, zazwyczaj hamując loci cech ilościowych (ang. quantitative trait loci).

Czym jest Loci cech ilościowych (ang znaczenie w Słownik biologia L .

  • Dodano:
  • Autor: