Słownik mezosom co to znaczy.
Definicja Mezosom. Co znaczy udział w syntezie ATP (odpowiednik mitochondrium. Znaczenie Mezosom co.

Czy przydatne?

Definicja Mezosom

Definicja z ang. Mesosome, z niem. Mesosom.

Co to znaczy MEZOSOM: Mezosom - występuje w komórkach prokariotycznych. Bierze udział w syntezie ATP (odpowiednik mitochondrium)

Definicja Mutacje Chromosomowe: Inwersje I Translokacje:
Co to jest chromosomowe (aberacje) to są zmiany struktury chrom. Powstające w skutek pęknięć a w dalszym ciągu łączenia się odcinków w odmiennym niż poprzednio porządku. Zachodzą sporadycznie lecz ich częstość mezosom.
Definicja Metamielocyt:
Co to jest jeszcze nie w pełni dojrzałe komórki szeregu granulocytarnego. Wykazują średnicę 10-18 mikrometrów. Relacja objętności jądra komórkowego do cytoplazmy wynosi 1:1. Metamielocyty są stadium rozwoju mezosom.
Definicja Mitochondrium:
Co to jest liczbie mnogiej Mitochondria) - organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie zachodzą mechanizmy będące kluczowym źródłem energii (w formie ATP) dla komórki, zwłaszcza mezosom.
Definicja Miofibryle:
Co to jest włókienka kurczliwe, makrokompleksy filamentów w formie minipałeczek. Filamenty ułożone w nich są bardzo często, zachodzą na siebie w układzie sześciokątnym. Dzielimy je na dwa typy: filamenty mezosom.

Czym jest Mezosom znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: