Słownik mimetyzm co to znaczy.
Definicja Mimetyzm. Co znaczy zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do.

Czy przydatne?

Definicja Mimetyzm

Definicja z ang. Mimicry, z niem. Mimikry.

Co to znaczy MIMETYZM: Mimetyzm - upodabnianie się nie wszystkich gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska, stanowiące formę przystosowania się ochronnego tych gatunków, a również upodabnianie się roślin do otoczenia. w poezji - naśladowanie, skopiowanie rzeczywistości w dziele sztuki; naśladownictwoTreść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja MTN:
Co to jest MTN – stosowany w botanice skrótowiec oznaczający masę tysiąca nasion, zwykle podawaną w gramach mimetyzm.
Definicja Mukormikoza:
Co to jest grzybica oportynistyczna spowodowana poprzez grzyb z ekipy Rhizopus oryzae. Występuje raczej u osób przewlekle chorych z obniżoną odpornością. Drogą inwazji są błony śluzowe górnych dróg oddechowych mimetyzm.
Definicja Mitochondrium:
Co to jest liczbie mnogiej Mitochondria) - organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie zachodzą mechanizmy będące kluczowym źródłem energii (w formie ATP) dla komórki, zwłaszcza mimetyzm.
Definicja Mielocyt:
Co to jest trzecim natomiast morfologicznie wyróżnialnym stadium rozwojowym granulocytów. Komórki te osiągają średnicę 16-24 mikrometrów i rozwijają się z promielocytów. Jądro rozpoczyna zatracać swój kulisty mimetyzm.

Czym jest Mimetyzm znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: