Słownik mimetyzm co to znaczy.
Definicja Mimetyzm. Co znaczy zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do.

Czy przydatne?

Definicja Mimetyzm

Definicja z ang. Mimicry, z niem. Mimikry.

Co to znaczy MIMETYZM: Mimetyzm - upodabnianie się nie wszystkich gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska, stanowiące formę przystosowania się ochronnego tych gatunków, a również upodabnianie się roślin do otoczenia. w poezji - naśladowanie, skopiowanie rzeczywistości w dziele sztuki; naśladownictwoTreść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Modele Doboru (Selekcji):
Co to jest eliminuje fenotypy zbyt odstające od optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy odchylenia zazwyczaj prowadzą do stworzenia fenotypów gorzej przystosowanych. Dobór kierunkowy dąży do nowego mimetyzm.
Definicja Myrmekochoria:
Co to jest roznoszenie nasion roślin poprzez mrówki. Nie wszystkie gatunki roślin wykształciły szczególne przystosowania do tego, na przykład ich nasiona wyposażone są w szczególne wyrostki zw. elajosomami mimetyzm.
Definicja Mikronukleus:
Co to jest płciowe orzęsków, wraz z makronukleusem tworzą ich aparat jądrowy. W przeciwieństwie od poliploidalnego makronukleusa mikronukleus jest diploidalny. Mikronukleus jest wyciszony transkrypcyjnie i mimetyzm.
Definicja Mezosom:
Co to jest Mezosom - występuje w komórkach prokariotycznych. Bierze udział w syntezie ATP (odpowiednik mitochondrium mimetyzm.

Czym jest Mimetyzm znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: