Słownik modele doboru selekcji co to znaczy.
Definicja Modele doboru (selekcji). Co znaczy optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy.

Czy przydatne?

Definicja Modele doboru (selekcji)

Definicja z ang. Model selection (selection), z niem. Modellauswahl (Auswahl).

Co to znaczy MODELE DOBORU (SELEKCJI): Dobór stabilizujący eliminuje fenotypy zbyt odstające od optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy odchylenia zazwyczaj prowadzą do stworzenia fenotypów gorzej przystosowanych. Dobór kierunkowy dąży do nowego optimum i działa przeciwko jednemu krańcowi zakresu fenotypów, co skutkuje przesunięcie średniej wartości danej cechy w kierunku nowego optimum. Przypadek taka może wystąpić po zmianie w środowisku, a również we współzawodnictwie z innym gatunkiem. Selekcja jest silniejsza, gdy nisze dwóch gatunków pokrywają się, wówczas każdy z nich podlega doborowi w kierunku większego zróżnicowania jednego w relacji do drugiego (na przykład kiedy jeden gatunek staje się większy, to drugi mniejszy, prowadzi to do pomniejszenia współzawodnictwa). Dobór rozrywający działa przeciwko fenotypom średnim faworyzując dwa różne optima fenotypów skrajnych. Może on się rozwinąć jako różnica płci ( na przykład samica krogulca jest większa od samca i poluje na większą zdobycz). Dobór rozrywający może działać, gdy występują dwa odmienne rodzaje jakościowe, ale istnieją problemy teoretyczne powiązane z ciągłą zmiennością cech, z racji na nieustanne powstawanie niedostosowanych osobników pośrednich., Tomasz Pater

Definicja Myślistwo:
Co to jest myślistwo) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w przekonaniu zasad ekonomii i odpowiednio z założeniami ochrony przyrody i modele doboru (selekcji).
Definicja Mikrosporangia:
Co to jest Mikrosporangia to małe zarodnie na męskich liściach zarodnionośnych modele doboru (selekcji).
Definicja MtDNA:
Co to jest mitochondrialne - materiał genetyczny w formie kolistego DNA znajdujący się w macierzy (z łaciny matrix) mitochondrium. Obecność DNA tłumaczona jest teorią endosymbiotycznego pochodzenia tych modele doboru (selekcji).
Definicja Mirra:
Co to jest żywica pozyskiwana z balsamowca mirra Commiphora abyssinica; dawniej służyła do balsamowania zwłok, jako pachnidło i kadzidło. Przez wzgląd na zawieraniem związków terpenowych jest gumą roślinną modele doboru (selekcji).

Czym jest Modele doboru (selekcji znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: