Słownik modele doboru selekcji co to znaczy.
Definicja Modele doboru (selekcji). Co znaczy optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy.

Czy przydatne?

Definicja Modele doboru (selekcji)

Definicja z ang. Model selection (selection), z niem. Modellauswahl (Auswahl).

Co to znaczy MODELE DOBORU (SELEKCJI): Dobór stabilizujący eliminuje fenotypy zbyt odstające od optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy odchylenia zazwyczaj prowadzą do stworzenia fenotypów gorzej przystosowanych. Dobór kierunkowy dąży do nowego optimum i działa przeciwko jednemu krańcowi zakresu fenotypów, co skutkuje przesunięcie średniej wartości danej cechy w kierunku nowego optimum. Przypadek taka może wystąpić po zmianie w środowisku, a również we współzawodnictwie z innym gatunkiem. Selekcja jest silniejsza, gdy nisze dwóch gatunków pokrywają się, wówczas każdy z nich podlega doborowi w kierunku większego zróżnicowania jednego w relacji do drugiego (na przykład kiedy jeden gatunek staje się większy, to drugi mniejszy, prowadzi to do pomniejszenia współzawodnictwa). Dobór rozrywający działa przeciwko fenotypom średnim faworyzując dwa różne optima fenotypów skrajnych. Może on się rozwinąć jako różnica płci ( na przykład samica krogulca jest większa od samca i poluje na większą zdobycz). Dobór rozrywający może działać, gdy występują dwa odmienne rodzaje jakościowe, ale istnieją problemy teoretyczne powiązane z ciągłą zmiennością cech, z racji na nieustanne powstawanie niedostosowanych osobników pośrednich., Tomasz Pater

Definicja Monotyp:
Co to jest Monotyp - ustalenie stosowane w botanice dla ustalenia rodzajów zawierających tylko jeden gatunek.Treść hasła pochodzi z Wikipedi modele doboru (selekcji) co znaczy.
Definicja Mutacje Chromosomowe: Inwersje I Translokacje:
Co to jest chromosomowe (aberacje) to są zmiany struktury chrom. Powstające w skutek pęknięć a w dalszym ciągu łączenia się odcinków w odmiennym niż poprzednio porządku. Zachodzą sporadycznie lecz ich częstość modele doboru (selekcji) krzyżówka.
Definicja Mikrokosmek:
Co to jest microvillus) - mikroskopijna, palczasta wypustka cytoplazmatyczna na powierzchni błony komórkowej, zwiększająca powierzchnię błony, a tym samym zwiększająca umiejętność wchłaniania substancji modele doboru (selekcji) co to jest.
Definicja Mitoza:
Co to jest komórki, któremu towarzyszy dokładne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego rezultacie powstają komórki, które dysponują identycznym materiałem genetycznym, jak komórka modele doboru (selekcji) słownik.

Czym jest Modele doboru (selekcji znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: