Słownik modele doboru selekcji co to znaczy.
Definicja Modele doboru (selekcji). Co znaczy optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy.

Czy przydatne?

Definicja Modele doboru (selekcji)

Definicja z ang. Model selection (selection), z niem. Modellauswahl (Auswahl).

Co to znaczy MODELE DOBORU (SELEKCJI): Dobór stabilizujący eliminuje fenotypy zbyt odstające od optimum (normy). W stabilnym środowisku zmiany czy odchylenia zazwyczaj prowadzą do stworzenia fenotypów gorzej przystosowanych. Dobór kierunkowy dąży do nowego optimum i działa przeciwko jednemu krańcowi zakresu fenotypów, co skutkuje przesunięcie średniej wartości danej cechy w kierunku nowego optimum. Przypadek taka może wystąpić po zmianie w środowisku, a również we współzawodnictwie z innym gatunkiem. Selekcja jest silniejsza, gdy nisze dwóch gatunków pokrywają się, wówczas każdy z nich podlega doborowi w kierunku większego zróżnicowania jednego w relacji do drugiego (na przykład kiedy jeden gatunek staje się większy, to drugi mniejszy, prowadzi to do pomniejszenia współzawodnictwa). Dobór rozrywający działa przeciwko fenotypom średnim faworyzując dwa różne optima fenotypów skrajnych. Może on się rozwinąć jako różnica płci ( na przykład samica krogulca jest większa od samca i poluje na większą zdobycz). Dobór rozrywający może działać, gdy występują dwa odmienne rodzaje jakościowe, ale istnieją problemy teoretyczne powiązane z ciągłą zmiennością cech, z racji na nieustanne powstawanie niedostosowanych osobników pośrednich., Tomasz Pater

Definicja Melanizm Przemysłowy:
Co to jest Biston betularia) jest zazwyczaj szarą ćmą, która pośrodku dnia maskuje się na porostach pokrywających pnie drzew. W trakcie rewolucji przemysłowej zanieczyszczenia zniszczyły porosty i wyeksponowały modele doboru (selekcji).
Definicja Morfologia Roślin:
Co to jest edukacja zajmująca się zewnętrzną budową roślin, badaniem ich pokroju, ukształtowania poszczególnych organów, zależności jakie pomiędzy nimi występują i zachodzących w nich przemian. Morfologia modele doboru (selekcji).
Definicja Mitochondrium:
Co to jest liczbie mnogiej Mitochondria) - organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie zachodzą mechanizmy będące kluczowym źródłem energii (w formie ATP) dla komórki, zwłaszcza modele doboru (selekcji).
Definicja Mikronukleus:
Co to jest płciowe orzęsków, wraz z makronukleusem tworzą ich aparat jądrowy. W przeciwieństwie od poliploidalnego makronukleusa mikronukleus jest diploidalny. Mikronukleus jest wyciszony transkrypcyjnie i modele doboru (selekcji).

Czym jest Modele doboru (selekcji znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: