Słownik mononukleoza zakaźna co to znaczy.
Definicja Mononukleoza zakaźna. Co znaczy zakaźna dolegliwość wirusowa występująca przeważnie w.

Czy przydatne?

Definicja Mononukleoza zakaźna

Definicja z ang. infectious mononucleosis, z niem. infektiöse Mononukleose.

Co to znaczy MONONUKLEOZA ZAKAŹNA: Mononukleoza zakaźna (z łaciny Mononucleosis infectiosa) to zakaźna dolegliwość wirusowa występująca przeważnie w dzieciństwie albo w momencie dojrzewania. Wywołana jest pierwotną infekcją wirusem Ebsteina-Barr (EBV). Istotą dolegliwości jest podlegający samoczynnemu zahamowaniu mechanizm limfoproliferacyjny. Zakażenie następuje poprzez ślinę (dlatego nazywana jest także "chorobą pocałunków") albo innymi drogami. Moment wylęgania wynosi 30-50 dni, a zaraźliwość może się utrzymać do 18 miesięcy od początku dolegliwości. Dolegliwość pozostawia trwałą odporność. Onkogenność EBV Po przebyciu zakażenia pierwotnego wirus EB zostaje w ustroju w formie latentnej. Miejscem latencji są limfocyty B, komórki nabłonka j. ustnej i gardła, migdałki podniebienne. Reaktywacja EBV może prowadzić do monoklonalnej, niekontrolowanej limfoproliferacji. Uważane jest, iż EBV ma związek z ziarnicą złośliwą, chłoniakiem Burkitta, rakiem migdałków podniebiennych i ślinianek przyusznych i chłoniakami ośrodkowego układu nerwowego u chorych z AIDS i biorców przeszczepów. Symptomy Występuje gorączka, która może trwać od 1 - 2 tygodni, złe samopoczucie, strata łaknienia obserwuje się zwiększone węzły chłonne, zapalenie gardła i migdałków. Może nastąpić zwiększenie śledziony i wątroby i obrzęk powiek. Bardzo regularnie występują punkcikowate, krwotoczne plamki na granicy podniebienia miękkiego i twardego. W momencie zdrowienia może pojawić się zespół przewlekłego zmęczenia (z angielskiego: chronic fatigue syndrome), charakteryzujący się trudnościami w koncentracji, uczuciem ciągłego zmęczenia, obniżeniem aktywności życiowej. Diagnostyka W morfologii krwi obwodowej stwierdza się leukocytozę (10-20 tys./mm3) z limfocytozą i limfocytami atypowymi, > 10% ogólnej liczby krwinek białych. Regularnie stwierdza się przyrost aktywności aminotransferaz. Rutynowa diagnostyka serologiczna opiera się nadal na obecności w surowicy krwi przeciwciał heterofilnych (odczyn Paula-Bunnella-Davidsohna). U dzieci w szczególności poniżej 5 roku życia przeciwciała heterofilne wykrywa się znacząco rzadziej niż u osób dorosłych. Aktualnie u dzieci bada się przeciwciała swoiste, zazwyczaj przeciwko antygenowi kapsydowemu (anty VCA) w klasie IgM. Powikłania Najpoważniejszym zagrażającym zyciu jest pęknięcie śledziony. Regularnie obserwuje się utrudnienie oddychania (duszność ze stridorem). powikłania hemolityczne: ostra małopłytkowość, anemia hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia. powikłania ze strony OUN - porażenia nerwów czaszkowych (przeważnie nerwu twarzowego), padaczka, psychozy, zespół Guillaina-Barrego, zapalenie mózgu, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego Rzadko występuje zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie trzustki, zapalenie jąder. Leczenie Nie ma swoistego leczenia. Chorobę można leczyć jedynie objawowo: leżenie w łóżku, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, dieta bogata w witaminy. W sytuacjach z nasiloną obturacją górnych dróg oddechowych, małopłytkowość, powikłań neurologicznych stosuje się kortykosteroidy. Nie ma szczepionki przeciwko tej chorobie

Definicja Mikrokosmek:
Co to jest microvillus) - mikroskopijna, palczasta wypustka cytoplazmatyczna na powierzchni błony komórkowej, zwiększająca powierzchnię błony, a tym samym zwiększająca umiejętność wchłaniania substancji MONONUKLEOZA ZAKAŹNA.
Definicja Myślistwo:
Co to jest myślistwo) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w przekonaniu zasad ekonomii i odpowiednio z założeniami ochrony przyrody i MONONUKLEOZA ZAKAŹNA.
Definicja Mieloblast:
Co to jest pierwszymi rozróżnialnymi morfologicznie stadiami rozwojowymi granulocytów. Komórki te są podobne do innych komórek występujących w szpiku kostnym. Mają one kształt kulisty i średnicę w dziedzinie 15 MONONUKLEOZA ZAKAŹNA.
Definicja Mrozoodporność:
Co to jest Mrozoodporność - zespół systemów i mechanizmów, dzięki którym rośliny mogą przeżyć epizodycznie albo długookresowe okresy mrozu.Treść hasła pochodzi z Wikipedi MONONUKLEOZA ZAKAŹNA.

Czym jest Mononukleoza zakaźna znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: