Słownik mtdna co to znaczy.
Definicja mtDNA. Co znaczy kolistego DNA znajdujący się w macierzy (z łaciny matrix) mitochondrium.

Czy przydatne?

Definicja mtDNA

Definicja z ang. mtDNA, z niem. mtDNA.

Co to znaczy MTDNA: mtDNA, DNA mitochondrialne - materiał genetyczny w formie kolistego DNA znajdujący się w macierzy (z łaciny matrix) mitochondrium. Obecność DNA tłumaczona jest teorią endosymbiotycznego pochodzenia tych organelli. Pojednycze mitochondrium zawiera kilka kolistych DNA, z których każde posiada 37 genów związanych z produkcją energii. MtDNA koduje 13 białek. Jest przekazywane kolejnym pokoleniom tylko poprzez matkę.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Mikrokosmek:
Co to jest microvillus) - mikroskopijna, palczasta wypustka cytoplazmatyczna na powierzchni błony komórkowej, zwiększająca powierzchnię błony, a tym samym zwiększająca umiejętność wchłaniania substancji mtdna.
Definicja MTN:
Co to jest MTN – stosowany w botanice skrótowiec oznaczający masę tysiąca nasion, zwykle podawaną w gramach mtdna.
Definicja Mezosom:
Co to jest Mezosom - występuje w komórkach prokariotycznych. Bierze udział w syntezie ATP (odpowiednik mitochondrium mtdna.
Definicja Myślistwo:
Co to jest myślistwo) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w przekonaniu zasad ekonomii i odpowiednio z założeniami ochrony przyrody i mtdna.

Czym jest mtDNA znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: