Słownik mukormikoza co to znaczy.
Definicja Mukormikoza. Co znaczy grzyb z ekipy Rhizopus oryzae. Występuje raczej u osób przewlekle.

Czy przydatne?

Definicja Mukormikoza

Definicja z ang. Mukormikoza, z niem. Mukormikoza.

Co to znaczy MUKORMIKOZA: Mukormikoza - grzybica oportynistyczna spowodowana poprzez grzyb z ekipy Rhizopus oryzae. Występuje raczej u osób przewlekle chorych z obniżoną odpornością. Drogą inwazji są błony śluzowe górnych dróg oddechowych. Najczęstszą postacią dolegliwości jest mukormikoza nosowo-gardłowa. W razie chorych ze skrajną immunosupresją może dojść do uogólnienia infekcji, regularnie kończącej się śmiercią

Definicja Mikronukleus:
Co to jest płciowe orzęsków, wraz z makronukleusem tworzą ich aparat jądrowy. W przeciwieństwie od poliploidalnego makronukleusa mikronukleus jest diploidalny. Mikronukleus jest wyciszony transkrypcyjnie i mukormikoza.
Definicja Mutacje Chromosomowe: Inwersje I Translokacje:
Co to jest chromosomowe (aberacje) to są zmiany struktury chrom. Powstające w skutek pęknięć a w dalszym ciągu łączenia się odcinków w odmiennym niż poprzednio porządku. Zachodzą sporadycznie lecz ich częstość mukormikoza.
Definicja Myrmekochoria:
Co to jest roznoszenie nasion roślin poprzez mrówki. Nie wszystkie gatunki roślin wykształciły szczególne przystosowania do tego, na przykład ich nasiona wyposażone są w szczególne wyrostki zw. elajosomami mukormikoza.
Definicja MTN:
Co to jest MTN – stosowany w botanice skrótowiec oznaczający masę tysiąca nasion, zwykle podawaną w gramach mukormikoza.

Czym jest Mukormikoza znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: