Słownik organy generatywne roślin co to znaczy.
Definicja Organy generatywne u roślin. Co znaczy organ sporofitu, gdzie wykształcają się przedmioty.

Czy przydatne?

Definicja Organy generatywne u roślin

Definicja z ang. Generative organs in plants, z niem. Zeugungsorgane in Pflanzen.

Co to znaczy ORGANY GENERATYWNE U ROŚLIN: Kwiat - przekształcony, skrócony pęd rośliny kwiatowej, organ sporofitu, gdzie wykształcają się przedmioty rozrodu płciowego roślin nasiennych. U większości roślin okrytozalążkowych kwiat składa się z: pręcików, słupków, u wielu również z okwiatu (regularnie zróżnicowanego na działki kielicha i płatki korony). Budowa kwiatu jest różnorodna, nie wszystkie rośliny mają kwiaty obupłciowe (z pręcikami i słupkami), inne wytwarzają kwiaty rozdzielnopłciowe (tylko z pręcikami albo tylko ze słupkami), u nie wszystkich roślin występują kwiaty płonne (bez pręcików i słupków); płonne są także tak zwany kwiaty pełne, gdzie zamiast pręcików rozwijają się dodatkowe płatki. Poszczególne części kwiatu są osadzone na dnie kwiatowym. Liczba pręcików i słupków i występowanie albo brak okwiatu i sposób ułożenia ich w kwiecie jest właściwością charakterystyczną dla danego gat., rodzaju, a nawet rodziny. Symetria kwiatu może być: promienista - w przynajmniej 3 płaszczyznach symetrii (u dwuliściennych - 4 albo 5, u jednoliściennych przeważnie 3), grzbiecista - o jednej płaszczyźnie symetrii, na przykład u bobowatych (motylkowatych), storczykowatych, nieraz kwiaty są niesymetryczne, na przykład u kozłka. Schematycznie budowę kwiatu przedstawiają tak zwany narysy. Regularnie kwiaty są zgromadzone w różnego typu kwiatostany. Organami, gdzie tworzą się przedmioty rozrodcze są w kwiecie pręciki i słupki, okwiat pełni w relacji do nich funkcję ochronną (gdy kwiat jest jeszcze nie rozwinięty), potem barwny okwiat staje się powabnią, gł. dla owadów. Powabnią mogą być także inne części kwiatu, na przykład pręciki przekształcone w prątniczki. Budowa kwiatu jest związana w sporym stopniu ze metodą jego zapylania, na przykład kwiaty owadopylne są normalnie barwne, regularnie mają miodniki, kwiaty wiatropylne są drobne, pozbawione barwnego okwiatu. Kwiaty roślin nagozalążkowych są najczęściej niepozorne, rozdzielnopłciowe (niezależnie od kwiatów wymarłych benetytów), wiatropylne. Kwiat kobiecy ma postać łusek (owocolistków) z zalążkami, zgromadzonych w kwiatostan - szyszkę. Kwiat męski to drobna szyszeczka, która wytwarza pyłek, po czym opada. Pręcik - obiekt kwiatu wytwarzający pyłek, męski organ rozmnażania płciowego. U roślin okrytonasiennych pręcik złożona jest z 2 części: pylnika i nitki pręcikowej. Pręciki mogą być wolne albo przyrośnięte do płatków lub zrośnięte po kilka. Liczba pręcików różni się u różnych roślin, ogół pręcików w kwiecie tworzy pręcikowie; przekształcone pręciki płonne noszą nazwę prątniczków; u nagonasiennych (na przykład iglastych) pręciki stanowią jedyny składnik kwiatu męskiego (bezokwiatowego).Słupek - kobiecy obiekt kwiatu roślin okrytozalążkowych, organ rozmnażania płciowego. Typowy słupek złożona jest z zalążni, gdzie rozwijają się zalążki, szyjki słupka i znamienia, na którym kiełkują ziarna pyłku; słupek może być utworzony z jednego owocolistka (słupek jednorazowy) lub z wielu mniej albo bardziej ze sobą zrośniętych (słupek wielokrotny). Zespół owocolistków w kwiecie nosi nazwę słupkowia. Jeśli każdy owocolistek tworzy oddzielny słupek, słupkowie nazywa się wolnoowockowym, jeśli zaś owocolistki zrastają się ze sobą tworząc wspólną zalążnię - zrosłoowockowym.Dno kwiatowe - część kwiatu - jego podstawa, przedłużenie i zakończenie szypułki kwiatowej; stanowi oś kwiatu, na której są osadzone poszczególne jego przedmioty; regularnie bierze udział w tworzeniu się owocu, na przykład truskawek, poziomek, róży. , Tomasz Pater

Definicja Obronność Roślin:
Co to jest przeciwstawianie się roślin działaniu czynników chorobotwórczych. Objawia się to na przykład tym, iż rośliny zaatakowane poprzez patogeny chorują tylko nieznacznie, albo także w ogóle nie doznają organy generatywne u roślin co znaczy.
Definicja Oparzelisko:
Co to jest torfowiska wysokiego, niezamarzająca w okresie mrozów wskutek wydzielania się ciepła związanego z zachodzącymi procesami rozkładu materiału organicznego. Skutkiem tego są unoszące się na organy generatywne u roślin krzyżówka.
Definicja Organellum:
Co to jest struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Organella (liczba mnoga od organelle) to jest alternatywne spolszczenie łacińskiego terminu organellum organy generatywne u roślin co to jest.
Definicja Ospa Wietrzna:
Co to jest łaciny Varicella zoster) to dolegliwość charakteryzująca się znaczącą zaraźliwością, jest najczęstszą chorobą zakaźną wieku rozwojowego. Wywołana jest wirusem wywołującym ogólne zakażenie organizmu i organy generatywne u roślin słownik.

Czym jest Organy generatywne u roślin znaczenie w Słownik biologia O .

  • Dodano:
  • Autor: