Słownik polimorfizm zjawko co to znaczy.
Definicja Polimorfizm (zjawisko polimorfizmu). Co znaczy się zmiennością nieciągłą spotyka się.

Czy przydatne?

Definicja Polimorfizm (zjawisko polimorfizmu)

Definicja z ang. Polymorphism (polymorphism phenomenon), z niem. Polymorphism (Polymorphismus Phänomen).

Co to znaczy POLIMORFIZM (ZJAWISKO POLIMORFIZMU): Występowanie wewnątrz gatunku fenotypów charakteryzujących się zmiennością nieciągłą spotyka się powszechnie w królestwie zwierząt. To są lub widoczne odstępstwa od form typowych jak albinosy. albo tez formy normalne występujące w populacji gatunku na przykład ludzie o włosach rudych w białej populacji człowieka. Termin polimorfizm odnosi się zawsze tylko do zmienności wewnątrz populacji. Polimorfizm to jest występowanie kilku odmiennych, nieciągłych fenotypów wewnątrz pojedynczej kojarzącej się dowolnie populacji. Różne formy polimorficzne ("morfy") są czasami tak uderzająco odmienne od normalnego typu danej populacji, iż opisywano je błędnie jako odrębne gatunki. Te wewnątrz populacyjne warianty nie są jednak ani odrębnymi gatunkami, ani także podgatunkami czy rasami. Trzeba mocno podkreślić, iż fenotyp wewnątrz populacji nie tworzy rasy. Średnie lisy, czarne chomiki, blondyn w lokalnych populacjach europejskich i i osobnicy o ujemnych Rh nie są, więc rasami. Trzeba pamiętać, iż polimorfizm to zdarzenie wewnątrzpopulacyjne, z kolei rasy - międzypopulacyjne Geny warunkujące polimorfizm mają z reguły wyraźne konsekwencje nieciągłe a poszczególne genotypy (niezależnie od heterozygot) można odróżnić fenotypowo. Takie geny łatwiej analizować niż przewarzająca część genów w populacji, które są mniej albo bardziej schowane (trudno rozróżnialne). Termin polimorfizm obejmuje wszystkie cechy fenotypowe, zarówno morfologiczne, fizjologiczne jak i do tyczące zachowania się jeśli tylko są one kontrolowane genetycznie i mniej albo bardziej nieciągłe w swej fenotypowej ekspresji. Polimorfizm powstaje w rezultacie jednoczesnego występowania w populacji kilku czynników genetycznych (alleli albo układów genowych) o nieciągłych efektach fenotypowych. Bardzo regularnie to są tylko dwa przeciwstawne rodzaje ("dymorfizm"), takie jak fenotyp samca i samicy. W innych sytuacjach typów tych występuje więcej, czasem kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Pełną analizę genetyczną przeprowadzono tylko w w miarę nielicznych sytuacjach. W wielu z nich (na przykład geny wywołujące plamki u biedronek) polimorfizm kontrolowany jest poprzez długa serię allleli wielokrotnych (albo pseudoalleli należących do ściśle sprzężonych loci). Jednym z powodów tej sytuacji mogą być korzyści przystosowawcze wynikające ze pomniejszenia częstości homozygot. W polimorficznej populacji przeważnie spotykany fenotyp w ogóle może być uwarunkowany prze gen "dominujący". Dominacja genetyczna nie jest równoznaczna z przewagą liczebną. W wielu okolicach właśnie allele recesywne przewyższają pod względem liczebności allele dominujące. Może to wynikać częściowo z korzyści przystosowawczych, jakie dają równowaga liczbowa różnych fenotypów. Trzeba również pamiętać, iż geny warunkujące pojawienie się "morfów”: są w większości przypadków selekcjonowane z racji na ich konsekwencje fizjologiczne. Wyróżniamy polimorfizm: -genetyczny - dotyczy kilku alleli -chromosomowy -przejściowy - związany ze zmianami w składzie genowym populacji, na przykład motyl nocny forma szaro ubarwiona została zastąpiona poprzez formę melanistyczną -zrównoważony - na przykład anemia sierpowata, ciekawym odpowiednikiem polimorfizmu są ekipy krwi., Tomasz Pater

Definicja Pień Drzewa:
Co to jest zdrewniała łodyga. Pień drzewa powstaje na wskutek corocznego przyrastania na wysokość i na grubość. Na wysokość drzewo przyrasta dzięki tworzeniu się nowych pędów wierzchołkowych, a na grubość polimorfizm (zjawisko polimorfizmu) co znaczy.
Definicja Pałeczka:
Co to jest dojrzałe, występujące już we krwi stadium rozwojowe granulocytów. Od form dojrzałych jest różna raczej niepełną segmentacją jądra, które ma kształt serdelkowaty i silnie wydłużony. Bardziej dojrzałe polimorfizm (zjawisko polimorfizmu) krzyżówka.
Definicja Peroksysom:
Co to jest organelli komórki eukariotycznej. To jest struktura otoczona jedną błoną i zawierająca enzymy, które uczestniczą w procesie utleniania związków organicznych. W procesie utleniania z wykorzystaniem polimorfizm (zjawisko polimorfizmu) co to jest.
Definicja Prawo Hardy’Ego-Weinberga:
Co to jest selekcja, nielosowe kojarzenia ani zdarzenia przypadkowe, to częstość (frekwencja) genów w populacji nie ulega zmianie (fakt ten wynika z cząstkowego charakteru dziedziczności). Populację, gdzie polimorfizm (zjawisko polimorfizmu) słownik.

Czym jest Polimorfizm (zjawisko znaczenie w Słownik biologia P .

  • Dodano:
  • Autor: