Słownik procesy wewnątrzkomórkowe co to znaczy.
Definicja Procesy wewnątrzkomórkowe. Co znaczy one katalizowane poprzez katalizatory białkowe.

Czy przydatne?

Definicja Procesy wewnątrzkomórkowe

Definicja z ang. intracellular processes, z niem. intrazelluläre Prozesse.

Co to znaczy PROCESY WEWNĄTRZKOMÓRKOWE: Wewnątrz komórki zachodzi sporo mechanizmów chemicznych. Są one katalizowane poprzez katalizatory białkowe - enzymy. Enzymy są cząsteczkami bardzo sporymi, to są białka zawierające zazwyczaj powyżej sto ściśle ustalonych aminokwasów, z dołączonymi regularnie częściami niebiałkowymi (koenzymami). Enzymy muszą być zsyntezowane bardzo dokładnie, bo niewielki nawet błąd może kompletnie zniszczyć aktywność katalityczną enzymu. W tym celu każda komórka zawiera złożony mechanizm syntezy białek. Struktura łańcuchów polipeptydowych białek jest zapisana w formie kodu DNA. Kod DNA jest przepisywany poprzez enzymy na mRNA. Mechanizm ten nazywa się transkrypcją. mRNA jest w dalszym ciągu stosowany do syntezy łańcuchów polipeptydowych w rybosomach w procesie translacji. Zarówno mRNA jak i łańcuchy polipeptydowe mogą ulec w okresie trwania procesu dodatkowej obróbce. Polipeptydy łączą się ze sobą i z koenzymami tworząc gotowe enzymy. Przedstawiony tu fundamentalny mechanizm prowadzi także w innych kierunkach. Nie wszystkie z zsyntezowanych białek nie wykazują aktywności enzymatycznej, ale zostają użyte do budowy różnych struktur komórki. Część przepisanego RNA nie jest użyta do syntezy białek ale pełni własne funkcje bezpośrednio, jako rRNA i tRNA. Kwas nukleinowy w komórce musi być chroniony. W praktyce wciąż zachodzą w nim mutacje, które wciąż uszkadzają zapis. Komórka posiada więc skomplikowane systemy wykrywania i naprawy uszkodzeń, które ograniczają częstość zmian nawet o kilka rzędów wielkości. Z racji na mnogość reakcji chemicznych które komórka jest w stanie prowadzić, i szeroki zakres warunków gdzie może ona żyć, komórki wykształciły systemy kontrolujące syntezę enzymów. Działają one zazwyczaj na poziomie transkrypcji. Każda komórka prowadzi reakcje chemiczne wymagające nakładu energii, dlatego potrzebuje ona substancji zawierających spore ilości energii chemicznej, w formie tak zwany wiązań wysokoenergetycznych. Te substancje to raczej estry kwasu fosforowego, z czego najpowszechniejszym jest ATP. Komórki wykorzystują sporo źródeł energii, takich jak: energia chemiczna związków organicznych, energia światła czy także energia zawarta w związkach nieorganicznych.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Poziom Istotności:
Co to jest prawdopodobieństwo, poniżej którego obserwowane dane nie zgadzają się ze spodziewanymi, czyli hipoteza zerowa powinna być odrzucona. Umownie wartość ta wynosi 0,05 (1/20). Kiedy prawdopodobieństwo procesy wewnątrzkomórkowe.
Definicja Peroksysom:
Co to jest organelli komórki eukariotycznej. To jest struktura otoczona jedną błoną i zawierająca enzymy, które uczestniczą w procesie utleniania związków organicznych. W procesie utleniania z wykorzystaniem procesy wewnątrzkomórkowe.
Definicja Pylnik:
Co to jest pręcika kwiatu, znajduje się w główce pręcika. U roślin okrytonasiennych występują dwa pylniki połączone łącznikiem. W każdym pylniku znajdują się komory pyłkowe, wytwarzające liczne ziarna pyłku procesy wewnątrzkomórkowe.
Definicja Planty:
Co to jest „plantacja”, „plantowanie”) – rodzaj miejskich terenów zielonych: parku albo zieleńca zakładanego zwykle na miejscu likwidowanych fortyfikacji miejskich: murów obronnych, wałów ziemnych, fos czy procesy wewnątrzkomórkowe.

Czym jest Procesy wewnątrzkomórkowe znaczenie w Słownik biologia P .

  • Dodano:
  • Autor: