Słownik procesy wewnątrzkomórkowe co to znaczy.
Definicja Procesy wewnątrzkomórkowe. Co znaczy one katalizowane poprzez katalizatory białkowe.

Czy przydatne?

Definicja Procesy wewnątrzkomórkowe

Definicja z ang. intracellular processes, z niem. intrazelluläre Prozesse.

Co to znaczy PROCESY WEWNĄTRZKOMÓRKOWE: Wewnątrz komórki zachodzi sporo mechanizmów chemicznych. Są one katalizowane poprzez katalizatory białkowe - enzymy. Enzymy są cząsteczkami bardzo sporymi, to są białka zawierające zazwyczaj powyżej sto ściśle ustalonych aminokwasów, z dołączonymi regularnie częściami niebiałkowymi (koenzymami). Enzymy muszą być zsyntezowane bardzo dokładnie, bo niewielki nawet błąd może kompletnie zniszczyć aktywność katalityczną enzymu. W tym celu każda komórka zawiera złożony mechanizm syntezy białek. Struktura łańcuchów polipeptydowych białek jest zapisana w formie kodu DNA. Kod DNA jest przepisywany poprzez enzymy na mRNA. Mechanizm ten nazywa się transkrypcją. mRNA jest w dalszym ciągu stosowany do syntezy łańcuchów polipeptydowych w rybosomach w procesie translacji. Zarówno mRNA jak i łańcuchy polipeptydowe mogą ulec w okresie trwania procesu dodatkowej obróbce. Polipeptydy łączą się ze sobą i z koenzymami tworząc gotowe enzymy. Przedstawiony tu fundamentalny mechanizm prowadzi także w innych kierunkach. Nie wszystkie z zsyntezowanych białek nie wykazują aktywności enzymatycznej, ale zostają użyte do budowy różnych struktur komórki. Część przepisanego RNA nie jest użyta do syntezy białek ale pełni własne funkcje bezpośrednio, jako rRNA i tRNA. Kwas nukleinowy w komórce musi być chroniony. W praktyce wciąż zachodzą w nim mutacje, które wciąż uszkadzają zapis. Komórka posiada więc skomplikowane systemy wykrywania i naprawy uszkodzeń, które ograniczają częstość zmian nawet o kilka rzędów wielkości. Z racji na mnogość reakcji chemicznych które komórka jest w stanie prowadzić, i szeroki zakres warunków gdzie może ona żyć, komórki wykształciły systemy kontrolujące syntezę enzymów. Działają one zazwyczaj na poziomie transkrypcji. Każda komórka prowadzi reakcje chemiczne wymagające nakładu energii, dlatego potrzebuje ona substancji zawierających spore ilości energii chemicznej, w formie tak zwany wiązań wysokoenergetycznych. Te substancje to raczej estry kwasu fosforowego, z czego najpowszechniejszym jest ATP. Komórki wykorzystują sporo źródeł energii, takich jak: energia chemiczna związków organicznych, energia światła czy także energia zawarta w związkach nieorganicznych.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Plechowce:
Co to jest Plechowce – ekipa organizmów wielokomórkowych, których ciało (zwane plechą) nie jest podzielone na organy procesy wewnątrzkomórkowe co to jest.
Definicja Piętro Kosówki:
Co to jest Piętro kosówki to piętro zwartych zarośli kosodrzewiny w lasach Europy Środkowej. W Polsce występuje na wysokości 1500-1800 m npmTreść hasła pochodzi z Wikipedi procesy wewnątrzkomórkowe definicja.
Definicja Porównanie Teorii Lamarcka Z Teorią Darwina:
Co to jest podejście populacyjne do procesu ewolucji - nie ma dwóch jednakowych osobników w populacji. Te indywidualne różnice mają największe znaczenie bo są one regularnie dziedziczone i dostarczają materiału procesy wewnątrzkomórkowe co znaczy.
Definicja Parcie Korzeniowe:
Co to jest fizjologiczne zdarzenie u roślin opierające na wypieraniu wody poprzez korzenie do łodyg i liści. Przyczynia się ono do krążenia soków roślinnych, w szczególności przed pojawieniem się liści, kiedy procesy wewnątrzkomórkowe słownik.

Czym jest Procesy wewnątrzkomórkowe znaczenie w Słownik biologia P .

  • Dodano:
  • Autor: