Słownik składniki zmienności co to znaczy.
Definicja Składniki zmienności. Co znaczy wszystkich przypadków (składników), mianowicie środowiska.

Czy przydatne?

Definicja Składniki zmienności

Definicja z ang. components of variability, z niem. Komponenten der Veränderlichkeit.

Co to znaczy SKŁADNIKI ZMIENNOŚCI: Całkowita wariancja fenotypowa jest równa sumie wariancji wszystkich przypadków (składników), mianowicie środowiska (E), interakcji gen – środowisko (GE), addywnego efektu genetycznego (GA), dominującego efektu genetycznego (GD) i interakcji epistatycznych (GI) pomiędzy wieloma genami (loci) wg wzoru

Definicja Sucha Wierzchołkowa Zgnilizna Owoców Pomidora:
Co to jest zgnilizna owoców pomidora - nieinfekcyjna dolegliwość roślinna występująca raczej w uprawie szklarniowej w konsekwencji niedoboru wapnia w glebie czego powodem jest zakłócenie równowagi pomiędzy składniki zmienności.
Definicja Strobil:
Co to jest szyszkowaty twór występujący u roślin nagozalążkowych wielkolistnych. S. zbudowany jest ze sporofili. Wyróżniamy makrostrobile (kobiece) i mikrostrobile (męskie).Treść hasła pochodzi z Wikipedi składniki zmienności.
Definicja Szyszka:
Co to jest u roślin nagonasiennych skupienie sporofili, a więc liści zarodnionośnych. Szyszka może być prosta (sporofile osadzone na osi) albo złożona (sporofile wyrastają w na odgałęzieniach odchodzących od składniki zmienności.
Definicja Siateczka Śródplazmatyczna Gładka:
Co to jest śródplazmatyczna gładka, retikulum endoplazmatyczne gładkie - kompleks błon cytoplazmatycznych, stanowiąca w nie wszystkich komórkach znaczącą część cytoplazmy. Nie zawiera rybosomów, czym jest różna składniki zmienności.

Czym jest Składniki zmienności znaczenie w Słownik biologia S .

  • Dodano:
  • Autor: