Słownik składniki zmienności co to znaczy.
Definicja Składniki zmienności. Co znaczy wszystkich przypadków (składników), mianowicie środowiska.

Czy przydatne?

Definicja Składniki zmienności

Definicja z ang. components of variability, z niem. Komponenten der Veränderlichkeit.

Co to znaczy SKŁADNIKI ZMIENNOŚCI: Całkowita wariancja fenotypowa jest równa sumie wariancji wszystkich przypadków (składników), mianowicie środowiska (E), interakcji gen – środowisko (GE), addywnego efektu genetycznego (GA), dominującego efektu genetycznego (GD) i interakcji epistatycznych (GI) pomiędzy wieloma genami (loci) wg wzoru

Definicja Substancja Szara:
Co to jest łaciny substantia grisea), jeden z dwóch składników ośrodkowego układu nerwowego (w okolicy substancji białej). Złożona jest z ciał komórek nerwowych (neuronów) zwanych perikarion. Z uwagi na składniki zmienności co to jest.
Definicja Siateczka Śródplazmatyczna Szorstka:
Co to jest śródplazmatyczna szorstka, retikulum endoplazmatyczne granularne - jego powierzchnia jest pokryta rybosomami. Jest szczegolnie dobrze rozwinięta w komórkach błyskawicznie rosnących i tych, których składniki zmienności definicja.
Definicja Sofijówka:
Co to jest założony poprzez Szczęsnego Potockiego w XVIII wieku niedaleko Humania (aktualnie w regionie Ukrainy), zbudowany za niebagatelną wówczas sumę 15 mln złotych. Nazwany Sofijówką na cześć żony składniki zmienności co znaczy.
Definicja Szyszka:
Co to jest u roślin nagonasiennych skupienie sporofili, a więc liści zarodnionośnych. Szyszka może być prosta (sporofile osadzone na osi) albo złożona (sporofile wyrastają w na odgałęzieniach odchodzących od składniki zmienności słownik.

Czym jest Składniki zmienności znaczenie w Słownik biologia S .

  • Dodano:
  • Autor: