specjacja co to znaczy
Definicja Specjacja. Co znaczy się na dwa albo więcej. Edukacja zajmująca się tym zjawiskiem to.

Czy przydatne?

Definicja Specjacja

Definicja z ang. speciation, z niem. Speziation.

Co to znaczy SPECJACJA: To jest mechanizm, dzięki któremu jeden gatunek rozdziela się na dwa albo więcej. Edukacja zajmująca się tym zjawiskiem to kladystyka, a drzewo rodowe spokrewnionych gatunków to drzewo filogenetyczne. Wymogiem specjacji to jest by populacje były izolowane, czyli nie krzyżowały się dla zamiany informacji genetycznej, tak by ich genomy mogły się rozejść. Taka izolacja może mieć miejsce zarówno gdy populacje kojarzą się (albo żyją) w różnych miejscach (izolacja geograficzna albo allopatria), jak także kojarzą się (albo żyją) w różnych siedliskach w jednym geograficznie rejonie (izolacja siedliskowa przy sympatrii). Izolacja fizyczna zależna jest od mobilności organizmu i może być bardziej efektywna u gatunków osiadłych. Dywergencja następuje przez akumulowanie różnic genetycznych, które mogą zapobiegać efektywnemu krzyżowaniu, gdy populacje wchodzą w powtórny kontakt. Będzie ona szybsza, jeżeli na populacje zadziała różna presja selekcyjna. Kiedy rozwiną się prezygotyczne systemy izolujące, stają się one oddzielnymi gatunkami., Tomasz Pater

Czym jest Specjacja znaczenie w Słownik biologia S .