supergeny rola ewolucji co to znaczy
Definicja Supergeny i ich rola w ewolucji. Co znaczy over, działa z punktu widzenia rekombinacji.

Czy przydatne?

Definicja Supergeny i ich rola w ewolucji

Definicja z ang. Supergeny and their role in the evolution of, z niem. Supergeny und ihre Rolle in der Entwicklung der.

Co to znaczy SUPERGENY I ICH ROLA W EWOLUCJI: Odcinek chromosomu, który nie jest narażony na crossing over, działa z punktu widzenia rekombinacji jako pojedynczy gen i dlatego został nazwany SUPERGENEM. Istnienie supergenów daje dwojakie korzyści: pozwalają one na nieograniczone utrzymanie się specjalnie wartościowych układów genowych, jeśli w puli genowej występuje równocześnie szereg supergenów, to umożliwiają one gromadzenie się kombinacji o efektach heterozyjnych Korzyści wynikające z heterozji pod względem jednego genu mogą więc być potencjalnie rozszerzone na cały odcinek chromosomu. Oprócz tego, obciążenie genetyczne, wywołane genami dającymi szkodliwe konsekwencje w stanie homozygotycznym, zostaje w heterozygocie zamaskowane, jeśli dotyczy różnych loci. Supergeny umożliwiają utrzymanie się zrównoważonych układów genowych dzięki mechanizmowi epistazy. Poprawna badanie procesu ewolucji powinna brać pod uwagę właściwości całych chromosomów albo ich ramion, a nie opierać się na sumie częstości poszczególnych genów. , Tomasz Pater

Czym jest Supergeny i ich rola w znaczenie w Słownik biologia S .