Słownik teoria pangenezy co to znaczy.
Definicja Teoria pangenezy. Co znaczy połączenia się jaja z plemnikiem powstał problem, w jaki.

Czy przydatne?

Definicja Teoria pangenezy

Definicja z ang. theory pangenezy, z niem. Theorie pangenezy.

Co to znaczy TEORIA PANGENEZY: Gdy stwierdzono, iż nowe organizmy powstają w rezultacie połączenia się jaja z plemnikiem powstał problem, w jaki sposób te znikome cząstki żywej materii przekazują potomstwu cechu organizmów rodzicielskich. TEORIA PANGENEZY K. DARWINA - każda cząstka czy także każdy organ wydziela pewnego rodzaju cząstki wzorcowe -PANGENY, które wchodzą w skład komórki jajowej albo plemnika i w ten sposób są przekazywane organizmom potomnym, u których określają one kierunek rozwoju powodując stworzenie kopii tych organów, z których pochodzą. (nigdy jednak nie stwierdzono istnienia pangenów), Tomasz Pater

Definicja Test Fishera – Yatesa:
Co to jest jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo wszystkie klasy są rzadkie i należy się spodziewać małych liczebności. Test ten ustala bardziej teoria pangenezy.
Definicja Trigroid (Ciałka Nissla):
Co to jest Nissla. Grudki substancji zasadochłonnej w komórkach nerwowych (neuronach). Trigroid jest miejscem intensywnej syntezy ciał białkowych. Obecność Trigroidu jest powodem szarej barwy ciał komórek teoria pangenezy.
Definicja Transpiracja Kutykularna:
Co to jest kutykularna - mechanizm parowania wody u roślin, który zachodzi przez zewnętrzna powierzchnię liścia - kutykulę. Tylko nieznaczna część wody wyparowuje tą drogą.Treść hasła pochodzi z Wikipedi teoria pangenezy.
Definicja Teoria Mutacji Neutralnych Kimury:
Co to jest neutralna (hipoteza mutacji neutralnych) mówi, iż znaczna przewarzająca część zmian ewolucyjnych, na poziomie molekularnym jest spowodowanych poprzez przypadkowe utrwalenie selektywnie neutralnych teoria pangenezy.

Czym jest Teoria pangenezy znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: