Słownik teoria pangenezy co to znaczy.
Definicja Teoria pangenezy. Co znaczy połączenia się jaja z plemnikiem powstał problem, w jaki.

Czy przydatne?

Definicja Teoria pangenezy

Definicja z ang. theory pangenezy, z niem. Theorie pangenezy.

Co to znaczy TEORIA PANGENEZY: Gdy stwierdzono, iż nowe organizmy powstają w rezultacie połączenia się jaja z plemnikiem powstał problem, w jaki sposób te znikome cząstki żywej materii przekazują potomstwu cechu organizmów rodzicielskich. TEORIA PANGENEZY K. DARWINA - każda cząstka czy także każdy organ wydziela pewnego rodzaju cząstki wzorcowe -PANGENY, które wchodzą w skład komórki jajowej albo plemnika i w ten sposób są przekazywane organizmom potomnym, u których określają one kierunek rozwoju powodując stworzenie kopii tych organów, z których pochodzą. (nigdy jednak nie stwierdzono istnienia pangenów), Tomasz Pater

Definicja Typologiczna Koncepcja Gatunku:
Co to jest sięgające swymi korzeniami filozofii platona i Arystotelesa, Wg tego poglądu obserwowana we wszechświecie rozmaitość świadczy o istnieniu ograniczonej ilości powszechniaków uniwersaliów idei czy teoria pangenezy.
Definicja Trawa Morska:
Co to jest Trawa morska - mieszanina wodnych roślin okrytozalążkowych o małej zawartości krzemionki, nie mająca nic wspólnego z trawą sensu stricte.Treść hasła pochodzi z Wikipedi teoria pangenezy.
Definicja Transpiracja:
Co to jest aktywne parowanie wody z nadziemnych części roślin (wydzielenie wody, która z powietrzem wymienia się w parę wodną). Rośliny transpirują poprzez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa), poprzez teoria pangenezy.
Definicja Transpiracja Kutykularna:
Co to jest kutykularna - mechanizm parowania wody u roślin, który zachodzi przez zewnętrzna powierzchnię liścia - kutykulę. Tylko nieznaczna część wody wyparowuje tą drogą.Treść hasła pochodzi z Wikipedi teoria pangenezy.

Czym jest Teoria pangenezy znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: