Słownik teoria samorództwa co to znaczy.
Definicja Teoria samorództwa. Co znaczy samorzutne powstawanie - nazwa nadana poprzez Arystotelesa.

Czy przydatne?

Definicja Teoria samorództwa

Definicja z ang. spontaneous generation, z niem. Urzeugung.

Co to znaczy TEORIA SAMORÓDZTWA: Abiogeneza, samorództwo (z łaciny generatio spontea, dosł.: samorzutne powstawanie - nazwa nadana poprzez Arystotelesa) - hipoteza zakładająca powstawanie żywych organizmów z materii nieożywionej. Współcześnie termin "abiogeneza" stosowany jest raczej w kontekście stworzenia pierwszych żywych organizmów na Ziemi. Poprzednie znaczenie tego terminu (tak zwany "abiogeneza Arystotelowska") określało powstawanie w pełni uformowanych organizmów (również organizmów wyższych jak na przykład myszy i szczury) z rozkładających się albo gnijących materiałów organicznych i jako takie zostało wykluczone eksperymentalnie. Dolegliwości zakaźne również uznawane były za powstające samoistnie. Założenie takie zgadzało się potem ze średniowieczną koncepcją dolegliwości-kary za przewinienia. Historia abiogenezy Arystoteles nauczał iż abiogeneza jest obserwowalnym faktem (na przykład myszy powstające z brudnego siana, szczury ze szmatek, mszyce z rosy opadającej na rośliny, pchły z gnijącej materii, muchy z mięsa, i tak dalej) Pierwszym krokiem obalającym teorie Arystotelowskiej abiogenezy było wykazanie poprzez Włocha Francesco Redi w 1668, iż robaki obserwowane w gnijącym mięsie nie powstają samoistnie. Redi zamknął kawałki mięsa w klatkach z gęstej drucianej siatki uniemożliwiając muchom złożenie jaj. Począwszy od XVII wieku etapowo wykazywano, iż co najmniej jeżeli chodzi o organizmy wyższe, czy także organizmy widoczne dla oka, abiogeneza nie zachodzi. Zamiast niej zaczęto przyjmować teorie omne vivum ex ovo, z łaciny "wszystko co żywe (wywodzi się) z jaja".Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Tylakoid:
Co to jest pęcherzykowata struktura, fundamentalny obiekt budowy wewnętrznej chloroplastu komórki roślinnej albo podobna struktura wchodząca w skład samożywnej komórki prokariotycznej. Podobieństwo tylakoidów teoria samorództwa.
Definicja Transpiracja Kutykularna:
Co to jest kutykularna - mechanizm parowania wody u roślin, który zachodzi przez zewnętrzna powierzchnię liścia - kutykulę. Tylko nieznaczna część wody wyparowuje tą drogą.Treść hasła pochodzi z Wikipedi teoria samorództwa.
Definicja Tropizm:
Co to jest ruchowa roślin i niższych zwierząt na bodźce zewnętrzne. Ruch (zwrot albo wygięcie) w kierunku bodźca to tropizm nieujemny, plagiotropizm, w kierunku przeciwnym - tropizm niekorzystny. Przykłady teoria samorództwa.
Definicja Tłuszczowce (Lipidy):
Co to jest to związki organiczne występujące w komórkach roślinnych. To są związki nierozpuszczalne w wodzie, będące przeważnie estrami gliceryny (trójwodorotlenowy alkohol) i kwasów tłuszczowych. W komórce teoria samorództwa.

Czym jest Teoria samorództwa znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: