Słownik tłuszczowce lipidy co to znaczy.
Definicja Tłuszczowce (lipidy). Co znaczy komórkach roślinnych. To są związki nierozpuszczalne w.

Czy przydatne?

Definicja Tłuszczowce (lipidy)

Definicja z ang. Tłuszczowce (lipids), z niem. Tłuszczowce (Lipide).

Co to znaczy TŁUSZCZOWCE (LIPIDY): Tłuszczowce (lipidy) to związki organiczne występujące w komórkach roślinnych. To są związki nierozpuszczalne w wodzie, będące przeważnie estrami gliceryny (trójwodorotlenowy alkohol) i kwasów tłuszczowych. W komórce pełnią raczej funkcje odżywcze i energetyczne. Prócz wyżej wymienionych składników w budowie cząsteczki tłuszczowców występować mogą dodatkowe podstawniki, jak na przykład ekipy cukrowe luh fosforanowe. Takie związki tłuszczowe (glikolipidy i fosfolipidy) stanowią bardzo istotny składnik błon komórkowych.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Tyfus Plamisty:
Co to jest Tyfus plamisty, dur plamisty – (z łaciny Typhus exanthematicus) - jedna z głównych chorób zakaźnych, powód ciężkich epidemii i zgonu mln ludzi tłuszczowce (lipidy) co znaczy.
Definicja Transcytoza:
Co to jest zdarzenie transportowania danej substancji z jednego bieguna komórki na drugi przez cytoplazmę. Z reguły substancja jest pobierana za pośrednictwem receptora na jednym biegunie i transportowana w tłuszczowce (lipidy) krzyżówka.
Definicja Transpiracja:
Co to jest aktywne parowanie wody z nadziemnych części roślin (wydzielenie wody, która z powietrzem wymienia się w parę wodną). Rośliny transpirują poprzez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa), poprzez tłuszczowce (lipidy) co to jest.
Definicja Transpiracja Szparkowa:
Co to jest szparkowa - mechanizm parowania wody u roślin, który zachodzi przez aparaty szparkowe. Para wodna początkowo znajdująca się w przestrzeniach międzykomórkowych przedostaje się do komory powietrznej i tłuszczowce (lipidy) słownik.

Czym jest Tłuszczowce (lipidy znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: