Słownik tłuszczowce lipidy co to znaczy.
Definicja Tłuszczowce (lipidy). Co znaczy komórkach roślinnych. To są związki nierozpuszczalne w.

Czy przydatne?

Definicja Tłuszczowce (lipidy)

Definicja z ang. Tłuszczowce (lipids), z niem. Tłuszczowce (Lipide).

Co to znaczy TŁUSZCZOWCE (LIPIDY): Tłuszczowce (lipidy) to związki organiczne występujące w komórkach roślinnych. To są związki nierozpuszczalne w wodzie, będące przeważnie estrami gliceryny (trójwodorotlenowy alkohol) i kwasów tłuszczowych. W komórce pełnią raczej funkcje odżywcze i energetyczne. Prócz wyżej wymienionych składników w budowie cząsteczki tłuszczowców występować mogą dodatkowe podstawniki, jak na przykład ekipy cukrowe luh fosforanowe. Takie związki tłuszczowe (glikolipidy i fosfolipidy) stanowią bardzo istotny składnik błon komórkowych.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Teoria Mutacji Neutralnych Kimury:
Co to jest neutralna (hipoteza mutacji neutralnych) mówi, iż znaczna przewarzająca część zmian ewolucyjnych, na poziomie molekularnym jest spowodowanych poprzez przypadkowe utrwalenie selektywnie neutralnych tłuszczowce (lipidy).
Definicja Tonoplast:
Co to jest Tonoplast to selektywnie przepuszczalna błona tworząca zewnętrzną powłokę wodniczki. Wewnątrz niej znajduje się sok komórkowy tłuszczowce (lipidy).
Definicja Turgor:
Co to jest Turgor to stan uwodnienia komórki. Zależy od napięcia błon komórek roślinnych spowodowanego wewnętrznym ciśnieniem soku komórkowego na ściany komórki.Treść hasła pochodzi z Wikipedi tłuszczowce (lipidy).
Definicja Tężec:
Co to jest Tetanus) - ciężka dolegliwość przyranna zwierząt i człowieka. Tężec jest chorobą zakaźną (spowodowana poprzez czynnik zakaźny), lecz niezaraźliwa, gdyż jej powodem są egzotoksyny (o charakterze tłuszczowce (lipidy).

Czym jest Tłuszczowce (lipidy znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: