Słownik trąd co to znaczy.
Definicja Trąd. Co znaczy zakaźnych chorób skóry i nerwów. Spowodowana jest poprzez prątki.

Czy przydatne?

Definicja Trąd

Definicja z ang. Leprosy, z niem. Lepra.

Co to znaczy TRĄD: Trąd - jedna z najdłużej towarzyszących człowiekowi zakaźnych chorób skóry i nerwów. Spowodowana jest poprzez prątki Mycobacterium leprae, bakterii odkrytej w 1873 roku poprzez norweskiego naukowca Armauera Hansena. Występuje w dwóch postaciach: lepromatycznej (lepra lepromatose tuberosa) i tuberkuloidowej (lepra tuberculoides). Odmiana lepromatyczna jest zaraźliwa, a jej symptomy to początkowo plamy skórne zmieniające się w ubytki skórne, a w dalszym ciągu poważna strata tkanki (palców, nosów, policzków). Postać tuberkuloidowa charakteryzuje się w miarę delikatnym przebiegiem i nie jest zaraźliwa. Do niedawna badania nad trądem były bardzo trudne, gdyż wywołującego go mikroba nie można hodować w uwarunkowaniach laboratoryjnych. Odkryto jednak, iż na trąd cierpią również amerykańskie pancerniki i od tej pory zwierzęta te wykorzystuje się w doświadczeniach. W 2005 ekipa kierowana poprzez Marca Monota z paryskiego Instytutu Pasteura na podstawie badań DNA bakterii Mycobacterium leprae odtworzyła prawdopodobny scenariusz rozprzestrzeniania się trądu na kuli ziemskiej. W czasie badań 175 próbek z 21 państw świata wydzielono jedynie 4 polimorfizmy różnicujące szczepy. Na pierwszy najrzadszy szczep można natrafić w Etiopii, na Nowej Kaledonii i w Nepalu, drugi rozpowszechniony jest na pacyficznych wybrzeżach Azji i wschodniej Afryki (Madagaskarze i Mozambiku), trzeci w Europie i obu Amerykach, zaś czwarty na Karaibach i w Afryce Zachodniej. Początkowo uważano, iż trąd rozprzestrzenił się w okresie podbojów Aleksandra Wielkiego, którego żołnierze mieli ponieść go na Zachód z Indii, skąd miał także wędrować na wschód do Chin i Japonii. Jednak wg badań ekipy Monota trąd pochodzi ze wschodniej Afryki i rozprzestrzeniał się wspólnie z wędrówką Homo sapiens. Ostatnie ogromne fale jego rozprzestrzeniania się miały nastąpić w okresie odkryć geograficznych, następującego po nich kolonializmu i handlu niewolnikami

Definicja Tężec:
Co to jest Tetanus) - ciężka dolegliwość przyranna zwierząt i człowieka. Tężec jest chorobą zakaźną (spowodowana poprzez czynnik zakaźny), lecz niezaraźliwa, gdyż jej powodem są egzotoksyny (o charakterze trąd.
Definicja Tubulina:
Co to jest globularne tworzące protofilament mikrotubul. Białka te w mikrotubulach występują w formie heterodimerów składających się z tubuliny alfa i tubuliny beta. Ta pierwsza ma masę cząsteczkową 55000-57000 trąd.
Definicja Test Fishera – Yatesa:
Co to jest jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą liczbą zjawisk albo kiedy nie wszystkie z klas albo wszystkie klasy są rzadkie i należy się spodziewać małych liczebności. Test ten ustala bardziej trąd.
Definicja Typy Poliploidów:
Co to jest bazuje na zwielokrotnieniu normalnej liczby chromosomów. Mamy dwa rodzaje poliploidów o różnym znaczeniu ewolucyjnym: autopoliploidy i allopliploidy. Autopoliploidy powstają gdy liczba chromosomów trąd.

Czym jest Trąd znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: