Słownik translokacje co to znaczy.
Definicja Translokacje. Co znaczy pomiędzy chromosomami niehomologicznymi (genetycznie wieloma). Do.

Czy przydatne?

Definicja Translokacje

Definicja z ang. translocations, z niem. Translokationen.

Co to znaczy TRANSLOKACJE: Translokacja prowadzi do zamiany dystalnych odcinków pomiędzy chromosomami niehomologicznymi (genetycznie wieloma). Do wytworzenia prawidłowej, genetycznie zbalansowanej gamety niezbędne jest przejście do jednej komórki lub dwóch chromosomów z translokacją, lub obu chromosomów nie zmutowanych. W okresie mejozy, gdy dochodzi do koniugacji między chromosomem normalnym i zmutowanym, tworzą się pierścienie albo łańcuchy z kilku chromosomów. Jeżeli dwa sąsiadujące chromosomy będą przechodzić do tego samego bieguna komórki, to powstaną gamety niezbalansowane genetycznie. Z kolei, jeżeli do tego samego bieguna przejdą różne chromosomy, gamety będą poprawne. Pewne gatunki są heterozygotyczne pod wpływem wielu translokacji i w okresie mejozy ich chromosomy tworzą długie łańcuchy albo pierścienie., Tomasz Pater

Definicja Typy Poliploidów:
Co to jest bazuje na zwielokrotnieniu normalnej liczby chromosomów. Mamy dwa rodzaje poliploidów o różnym znaczeniu ewolucyjnym: autopoliploidy i allopliploidy. Autopoliploidy powstają gdy liczba chromosomów translokacje.
Definicja Teoria Pangenezy:
Co to jest nowe organizmy powstają w rezultacie połączenia się jaja z plemnikiem powstał problem, w jaki sposób te znikome cząstki żywej materii przekazują potomstwu cechu organizmów rodzicielskich. TEORIA translokacje.
Definicja Teoria Samorództwa:
Co to jest samorództwo (z łaciny generatio spontea, dosł.: samorzutne powstawanie - nazwa nadana poprzez Arystotelesa) - hipoteza zakładająca powstawanie żywych organizmów z materii nieożywionej. Współcześnie translokacje.
Definicja Teoria Mutacji Neutralnych Kimury:
Co to jest neutralna (hipoteza mutacji neutralnych) mówi, iż znaczna przewarzająca część zmian ewolucyjnych, na poziomie molekularnym jest spowodowanych poprzez przypadkowe utrwalenie selektywnie neutralnych translokacje.

Czym jest Translokacje znaczenie w Słownik biologia T .

  • Dodano:
  • Autor: