Słownik współczynnik wsobności inbredu co to znaczy.
Definicja Współczynnik wsobności (inbredu). Co znaczy oba allele w danym locus , w rezultacie.

Czy przydatne?

Definicja Współczynnik wsobności (inbredu)

Definicja z ang. Coefficient of inbreeding (inbreeding), z niem. Inzuchtkoeffizient (Inzucht).

Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIK WSOBNOŚCI (INBREDU): To jest prawdopodobieństwo z jakim osobnik ma identyczne oba allele w danym locus , w rezultacie odziedziczenia ich od niedawnego wspólnego przodka (prawdopodobieństwo, iż są one autozygotyczne).F = Σ (1/2)Agdzie A jest liczbą wspólnych przodków na każdym etapie dziedziczenia i wartości są sumowane. , Tomasz Pater

Definicja Wrzosowisko:
Co to jest bezleśna formacja zimozielonych krzewinek. Wrzosowiska występują w klimacie umiarkowanym i wilgotnym, na glebach piaszczystych. Zajmują ogromne przestrzenie, raczej na terenach, na które docierają WSPÓŁCZYNNIK WSOBNOŚCI (INBREDU).
Definicja Wybiórczość samic - hipoteza "obciążenia" Zahavy'ego i hipoteza "dobrych genów" Hamiltona:
Co to jest dokonywania wyboru poprzez samicę z jednej strony odznacza radzące sobie w życiu samice, a z drugiej strony utrudnia im życie. Wytłumaczył to Amotz Zahavi, zauważył, iż im większy kłopot sprawia ogon WSPÓŁCZYNNIK WSOBNOŚCI (INBREDU).
Definicja Wąglik:
Co to jest Anthrax) - dolegliwość zakaźna, zaraźliwa spowodowana poprzez Gram-dodatnią bakterię nazywaną laseczką wąglika (Bacillus anthracis). Znany już od czasów starożytnych, występuje na całym świecie WSPÓŁCZYNNIK WSOBNOŚCI (INBREDU).
Definicja Walka o byt: jej przyczyny i konsekwencje:
Co to jest Dobór naturalny regularnie zawiera w sobie obiekt rywalizacji osobników w obrębie gatunku. W uwarunkowaniach naturalnych rolę hodowcy (rozmnażanie jednych organizmów, eliminacja innych) pełni walka WSPÓŁCZYNNIK WSOBNOŚCI (INBREDU).

Czym jest Współczynnik wsobności znaczenie w Słownik biologia W .

  • Dodano:
  • Autor: