Słownik współczynnik wsobności inbredu co to znaczy.
Definicja Współczynnik wsobności (inbredu). Co znaczy oba allele w danym locus , w rezultacie.

Czy przydatne?

Definicja Współczynnik wsobności (inbredu)

Definicja z ang. Coefficient of inbreeding (inbreeding), z niem. Inzuchtkoeffizient (Inzucht).

Co to znaczy WSPÓŁCZYNNIK WSOBNOŚCI (INBREDU): To jest prawdopodobieństwo z jakim osobnik ma identyczne oba allele w danym locus , w rezultacie odziedziczenia ich od niedawnego wspólnego przodka (prawdopodobieństwo, iż są one autozygotyczne).F = Σ (1/2)Agdzie A jest liczbą wspólnych przodków na każdym etapie dziedziczenia i wartości są sumowane. , Tomasz Pater

Definicja Walka O Byt: Jej Przyczyny I Konsekwencje:
Co to jest Dobór naturalny regularnie zawiera w sobie obiekt rywalizacji osobników w obrębie gatunku. W uwarunkowaniach naturalnych rolę hodowcy (rozmnażanie jednych organizmów, eliminacja innych) pełni walka współczynnik wsobności (inbredu).
Definicja Współczynnik Pokrewieństwa:
Co to jest prawdopodobieństwo z jakim dwa spokrewnione osobniki posiadają kopie poszczególnych alleli odziedziczone od wspólnego przodka, na przykład recesywne allele w stanie homozygotycznym powodujące współczynnik wsobności (inbredu).
Definicja Wsobność:
Co to jest się pomiędzy krewnymi i wpływ tego zjawiska na populację. Zdarzenie to skutkuje przyrost częstości homozygot ponad wartości spodziewanych dla kojarzenia losowego przy równowadze Hardy – Weinberga współczynnik wsobności (inbredu).
Definicja Wirusowe Zapalenie Wątroby:
Co to jest wątroby (z łaciny Hepatitis) - dolegliwość wątroby spowodowana zakażeniem wirusowym. Regularnie kolokwialnie nazywana żółtaczką , to jest jednak termin niepoprawny, niemedyczny i nieścisły, z uwagi współczynnik wsobności (inbredu).

Czym jest Współczynnik wsobności znaczenie w Słownik biologia W .

  • Dodano:
  • Autor: