Słownik wybiórczość samic hipoteza co to znaczy.
Definicja Wybiórczość samic - hipoteza obciążenia Zahavy'ego i hipoteza dobrych genów Hamiltona. Co.

Czy przydatne?

Definicja Wybiórczość samic - hipoteza "obciążenia" Zahavy'ego i hipoteza "dobrych genów" Hamiltona

Definicja z ang. Selectivity females - hypothesis "load" Zahavy'ego and the hypothesis of "good genes" Hamilton, z niem. Selektivität Frauen - Hypothese "load" Zahavy'ego und die Hypothese der "gute Gene" Hamilton.

Co to znaczy WYBIÓRCZOŚĆ SAMIC - HIPOTEZA "OBCIĄŻENIA" ZAHAVY'EGO I HIPOTEZA "DOBRYCH GENÓW" HAMILTONA: Mechanizm dokonywania wyboru poprzez samicę z jednej strony odznacza radzące sobie w życiu samice, a z drugiej strony utrudnia im życie. Wytłumaczył to Amotz Zahavi, zauważył, iż im większy kłopot sprawia ogon pawia czy pióra rajskiego ptaka, tym bardziej świadczy to o tym, iż jest dobrze zaopatrzony genetycznie i potrafi sobie radzić. Rajski ptak demonstruje własną sprawność, lecz szanse jego przeżycia spadają wspólnie z większą widocznością piór z racji na drapieżniki. Fakt, iż tak zaopatrzony samiec przeżył świadczy, iż zdał wszystkie egzaminy życiowej przetrwał pomimo swego obciążenia. Ponieważ im większe trudności sprawiają ozdoby, tym bardziej pozytywnie świadczy to o genach samca. Należy, więc oczekiwać, iż ogon będzie ewoluował szybciej, jeśli będzie stanowił utrudnienie. To jest odwrotność przypuszczenia Fishera, iż pawie ogony przestają ewoluować, gdy zaczynają utrudniać życie. Atakowano Zahaviego, iż synowie dziedziczą upośledzenie wraz z dobrymi genami, poprzez co są źle i dobrze zaopatrzeni genetycznie i nie było aby im gorzej nawet gdyby byli upośledzeni i nieatrakcyjni. Ostatnio jego poglądy powróciły z dwiema poprawkami: 1) obciążenie nie tylko może ( a najprawdopodobniej musi) wpływać na umiejętność przeżycia i demonstrować jakość genów samca, lecz robi to etapowo. Im słabszy jest samiec, tym trudniej przychodzi mu wyhodowanie albo utrzymanie o odpowiedniej długości 2) przeszkadzająca ozdoba może służyć jak najlepszemu ujawnieniu niedostatków. Życie łabędzi byłoby nie były one białe, staja się białe, gdy są gotowe do rozrodu. Być może bielsza biel przekonuje sceptyczne samice, iż jej zalotnik ma chwilę na szukanie pożywienia i czyszczenie piór. Do czasów Zahaviego teorie dobrych genów sprawdzały się tylko w sytuacjach, gdy ozdoby nie stanowiły obciążenia samców., Tomasz Pater

Definicja Wiwisekcja:
Co to jest łaciny vivus - żywy + sectio - rozdzielanie) - zabieg operacyjny realizowany na żywym zwierzęciu w celach badawczych. Wiwisekcja jest obiektem protestów obrońców praw zwierząt, którzy wskazują na wybiórczość samic - hipoteza "obciążenia" zahavy'ego i hipoteza "dobrych genów" hamiltona.
Definicja Warżka:
Co to jest listków wewnętrznego okółka okwiatu przekształcony w celu przywabiania owadów (imituje odwłok samicy), opatrzony woreczkowatym wyrostkiem - ostrogą. Występuje u storczykowatych.Treść hasła pochodzi z wybiórczość samic - hipoteza "obciążenia" zahavy'ego i hipoteza "dobrych genów" hamiltona.
Definicja Wakuola:
Co to jest to struktury komórkowe występujące u roślin i nie wszystkich pierwotniaków. Wraz ze starzeniem się rośliny wakuole zlewają się, tworząc jedną sporą wodniczkę. Wakuolę otacza błona, zwana tonoplastem wybiórczość samic - hipoteza "obciążenia" zahavy'ego i hipoteza "dobrych genów" hamiltona.
Definicja Warzywa:
Co to jest zielne (jednoroczne, dwuletnie albo długoletnie), które służą człowiekowi za pokarm bez technologicznego przerobu - w formie naturalnej. Mogą być spożywane w całości albo tylko częściowo (nasiona wybiórczość samic - hipoteza "obciążenia" zahavy'ego i hipoteza "dobrych genów" hamiltona.

Czym jest Wybiórczość samic - hipoteza znaczenie w Słownik biologia W .

  • Dodano:
  • Autor: