Słownik wyższa wartość co to znaczy.
Definicja Wyższa wartość przystosowawcza heterozygot. Co znaczy częstościach, jeśli wartość.

Czy przydatne?

Definicja Wyższa wartość przystosowawcza heterozygot

Definicja z ang. The higher the value of adaptive heterozygotes, z niem. Je höher der Wert der adaptiven Heterozygoten.

Co to znaczy WYŻSZA WARTOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA HETEROZYGOT: Dwa allele mogą się utrzymywać w populacji w wysokich częstościach, jeśli wartość przystosowawcza heterozygot Aa jest wyższa od wartości przystosowawczej każdej z homozygot AA albo aa. Nawet, gdy genotyp aa jest znacząco gorszy niż AA lub wręcz letalny, gen a będzie się utrzymywał w populacji, jeśli heterozygota Aa ma wyższą wartość selekcyjną niż AA. Zapas genów a będzie stale uzupełniany wskutek szeregu faworyzowanego genotypu heterozygotycznego Aa. Polimorfizm utrzymywany poprzez taką naddominację heterozygot nazwał Ford polimorfizmem zrównoważonym. Heterozję (wyższość heterozygot) wywołuje czasem współdziałanie pary alleli w pojedynczym locus, a w innych sytuacjach współistnienie całych odcinków chromosomowych (układów genowych), działających jako supergeny. Przewarzająca część przypadków prawdziwego polimorfizmu w populacjach naturalnych utrzymuje się dzięki wyższej wartości przystosowawczej heterozygot z wyjątkiem istnienia czynników dodatkowych (takich jak mozaikowość środowiska), które mogą zwiększać różnorodność genetyczną. Wielokrotnie stwierdzano wyraźną wyższość heterozygot, mimo letalności albo semiletalności jednej z homozygot. Ścisłe kojarzenie w pokrewieństwie prowadzi do "depresji imbredowej", a więc poważnej redukcji różnych składników wartości przystosowawczej. Im większa liczba loci genowych staje się homozygotyczna, tym bardziej spada wartość przystosowawcza, można ją jednak radykalnie przywrócić poprzez wprowadzenie nowych genów, które podnoszą poziom heterozygotyczności. Wysoka przeżywalność wynikająca z dominacji - krzyżowanie osobników nie spokrewnionych będą do populacji napływały allele dominujące, wysoka przeżywalność wynikająca z naddominacji, obecność jednego jak i drugiego allelu jest potrzebna i istotna., Tomasz Pater

Definicja Warzywa:
Co to jest zielne (jednoroczne, dwuletnie albo długoletnie), które służą człowiekowi za pokarm bez technologicznego przerobu - w formie naturalnej. Mogą być spożywane w całości albo tylko częściowo (nasiona wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.
Definicja Wirusowe Zapalenie Wątroby:
Co to jest wątroby (z łaciny Hepatitis) - dolegliwość wątroby spowodowana zakażeniem wirusowym. Regularnie kolokwialnie nazywana żółtaczką , to jest jednak termin niepoprawny, niemedyczny i nieścisły, z uwagi wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.
Definicja Współczynnik Pokrewieństwa:
Co to jest prawdopodobieństwo z jakim dwa spokrewnione osobniki posiadają kopie poszczególnych alleli odziedziczone od wspólnego przodka, na przykład recesywne allele w stanie homozygotycznym powodujące wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.
Definicja Wskaźnik Pearla:
Co to jest przygotowany poprzez R. Pearla w 1932 roku określający skuteczność metod antykoncepcyjnych. Parametr podaje liczbę zapłodnień pośrodku roku na 100 badanych kobiet używających tej samej sposoby wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.

Czym jest Wyższa wartość znaczenie w Słownik biologia W .

  • Dodano:
  • Autor: