Słownik wyższa wartość co to znaczy.
Definicja Wyższa wartość przystosowawcza heterozygot. Co znaczy częstościach, jeśli wartość.

Czy przydatne?

Definicja Wyższa wartość przystosowawcza heterozygot

Definicja z ang. The higher the value of adaptive heterozygotes, z niem. Je höher der Wert der adaptiven Heterozygoten.

Co to znaczy WYŻSZA WARTOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA HETEROZYGOT: Dwa allele mogą się utrzymywać w populacji w wysokich częstościach, jeśli wartość przystosowawcza heterozygot Aa jest wyższa od wartości przystosowawczej każdej z homozygot AA albo aa. Nawet, gdy genotyp aa jest znacząco gorszy niż AA lub wręcz letalny, gen a będzie się utrzymywał w populacji, jeśli heterozygota Aa ma wyższą wartość selekcyjną niż AA. Zapas genów a będzie stale uzupełniany wskutek szeregu faworyzowanego genotypu heterozygotycznego Aa. Polimorfizm utrzymywany poprzez taką naddominację heterozygot nazwał Ford polimorfizmem zrównoważonym. Heterozję (wyższość heterozygot) wywołuje czasem współdziałanie pary alleli w pojedynczym locus, a w innych sytuacjach współistnienie całych odcinków chromosomowych (układów genowych), działających jako supergeny. Przewarzająca część przypadków prawdziwego polimorfizmu w populacjach naturalnych utrzymuje się dzięki wyższej wartości przystosowawczej heterozygot z wyjątkiem istnienia czynników dodatkowych (takich jak mozaikowość środowiska), które mogą zwiększać różnorodność genetyczną. Wielokrotnie stwierdzano wyraźną wyższość heterozygot, mimo letalności albo semiletalności jednej z homozygot. Ścisłe kojarzenie w pokrewieństwie prowadzi do "depresji imbredowej", a więc poważnej redukcji różnych składników wartości przystosowawczej. Im większa liczba loci genowych staje się homozygotyczna, tym bardziej spada wartość przystosowawcza, można ją jednak radykalnie przywrócić poprzez wprowadzenie nowych genów, które podnoszą poziom heterozygotyczności. Wysoka przeżywalność wynikająca z dominacji - krzyżowanie osobników nie spokrewnionych będą do populacji napływały allele dominujące, wysoka przeżywalność wynikająca z naddominacji, obecność jednego jak i drugiego allelu jest potrzebna i istotna., Tomasz Pater

Definicja Współczynnik Transpiracji:
Co to jest transpiracji - to jest liczba wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg suchej masy, i może on wynosić od 293 l/kg dla prosa, które dobrze rośnie na glebach suchych, do 905 l/kg dla lnu wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.
Definicja Włośniki:
Co to jest Włośniki - drobne, cienkie wypustki korzenia, poprzez które przenika z gleby do rośliny woda wspólnie z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi.Treść hasła pochodzi z Wikipedi wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.
Definicja Wspólna Progenitorowa Komórka Limfopoezy CLP:
Co to jest progenitorowa komórka limfopoezy' (CLP, z angielskiego: Common Lymphocyte Progenitor) - komórka wywodząca się w prostej linii od komórki macierzystej hemopoezy (HSC), dająca start komórkom linii wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.
Definicja Wakuola:
Co to jest to struktury komórkowe występujące u roślin i nie wszystkich pierwotniaków. Wraz ze starzeniem się rośliny wakuole zlewają się, tworząc jedną sporą wodniczkę. Wakuolę otacza błona, zwana tonoplastem wyższa wartość przystosowawcza heterozygot.

Czym jest Wyższa wartość znaczenie w Słownik biologia W .

  • Dodano:
  • Autor: