Słownik alkohole co to znaczy.
Definicja alkohole. Co to jest —OH przyłączoną do węgla łańcucha alifatycznego. C2 H5 OH; (C6 H5.

Czy przydatne?

Definicja Alkohole

Co to znaczy ALKOHOLE: grupa związków organicznych zawierająca alkoholową grupę —OH przyłączoną do węgla łańcucha alifatycznego. C2H5OH; (C6H5)–CH2–OH

Definicja anoda:
Co to jest elektroda, na której zachodzi proces utleniania ALKOHOLE.
Definicja asocjacja:
Co to jest zjawisko łączenia się cząsteczek związku w większe zespoły, agregaty. Najczęściej spowodowane przyciąganiem przeciwnych biegunów dipoli cząsteczkowych, bądź tworzeniem wiązań wodorowych ALKOHOLE.
Definicja amoniak:
Co to jest NH3 , gaz o przenikliwym zapachu, rozpuszczalny w wodzie, gdzie tworzy słabą zasadę amonową  (NH4 + + OH- ). Otrzymywany w bezpośredniej syntezie N2 i H2 ALKOHOLE.
Definicja arszenik:
Co to jest tlenek arsenu As2 O3 , bardzo silna trucizna ALKOHOLE.

Czym jest alkohole znaczenie w Słownik chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: