Słownik alotropia co to znaczy.
Definicja alotropia. Co to jest postaciach, różniących się przede wszystkim właściwościami.

Czy przydatne?

Definicja Alotropia

Co to znaczy ALOTROPIA: zjawisko występowania danego pierwiastka w dwóch lub więcej postaciach, różniących się przede wszystkim właściwościami fizycznymi

Definicja aminy:
Co to jest związki organiczne zawierające zasadową grupę aminową —NH2 , lub pochodną (NHR; NR1 R2 ); organiczne pochodne amoniaku ALOTROPIA.
Definicja azeotrop:
Co to jest azeotropowa, mieszanina cieczy o określonym składzie ilościowym i jakościowym (np. 96% etanolu i 4% wody) wykazująca minimum temperatury wrzenia w stosunku do czystych składników i wszystkich innych ALOTROPIA.
Definicja albuminy:
Co to jest białka proste (proteiny), rozpuszczalne w wodzie ALOTROPIA.
Definicja Avogadra liczba:
Co to jest miara liczności, równa ilości cząsteczek w jednej gramocząsteczce N=6,023. 1023 ALOTROPIA.

Czym jest alotropia znaczenie w Słownik chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: