Słownik anilina co to znaczy.
Definicja anilina. Co to jest in. wyjściowy związek do otrzymywania wielu barwników. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja Anilina

Co to znaczy ANILINA: najprostsza amina aromatyczna, fenyloamina C6H5-NH2; m.in. wyjściowy związek do otrzymywania wielu barwników

Definicja Acetamid:
Co to jest amid kwasu octowego CH3 CO(NH2 anilina.
Definicja Alkil:
Co to jest rodnik alkilowy, jednowartościowy rodnik powstały przez odjęcie jednego atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego (metyl, etyl, izopropyl anilina.
Definicja Alkohole:
Co to jest grupa związków organicznych zawierająca alkoholową grupę —OH przyłączoną do węgla łańcucha alifatycznego. C2 H5 OH; (C6 H5 )–CH2 –OH anilina.
Definicja Alkeny:
Co to jest węglowodory z wiązaniem podwójnym, olefiny, wzór ogólny Cn H2n anilina.

Czym jest anilina znaczenie w Słownik chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: