Słownik aromatyczny charakter co to znaczy.
Definicja aromatyczny charakter. Co to jest nienasyconych, zawierających w pierścieniu sekstet.

Czy przydatne?

Definicja Aromatyczny Charakter

Co to znaczy AROMATYCZNY CHARAKTER: charakter chemiczny związków cyklicznych, formalnie nienasyconych, zawierających w pierścieniu sekstet ruchliwych elektronów wiązań typu π. Wykazują cechy charakterystyczne bliższe węglowodorom nasyconym niż nienasyconym (np. bardzo trudno ulegają reakcjom addycji, dość łatwo natomiast reakcjom substytucji, nie odbarwiają wody bromowej). Łatwo ulegają reakcji nitrowania. Pierścień aromatyczny cechuje dość duża elektroujemność, co wpływa na charakter podstawników (np. w fenolu grupa OH jest znacznie bardziej kwaśna niż w alkoholach, natomiast zasadowość grupy NH2 w anilinie jest słabsza niż w metyloaminie)

Definicja absorpcja:
Co to jest zjawisko pochłaniania gazów w cieczy na drodze dyfuzji AROMATYCZNY CHARAKTER.
Definicja amoniak:
Co to jest NH3 , gaz o przenikliwym zapachu, rozpuszczalny w wodzie, gdzie tworzy słabą zasadę amonową  (NH4 + + OH- ). Otrzymywany w bezpośredniej syntezie N2 i H2 AROMATYCZNY CHARAKTER.
Definicja asfalt:
Co to jest mieszanina nasyconych węglowodorów, ciemna, twarda na zimno a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do budowy dróg i uszczelnień budowli.  AROMATYCZNY CHARAKTER.
Definicja albuminy:
Co to jest białka proste (proteiny), rozpuszczalne w wodzie AROMATYCZNY CHARAKTER.

Czym jest aromatyczny charakter znaczenie w Słownik chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: