Słownik asfalt co to znaczy.
Definicja asfalt. Co to jest a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do.

Czy przydatne?

Definicja Asfalt

Co to znaczy ASFALT: mieszanina nasyconych węglowodorów, ciemna, twarda na zimno a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do budowy dróg i uszczelnień budowli. 

Definicja Aglikon:
Co to jest nie cukrowa składowa glikozydów (składnik hydroksylowy asfalt.
Definicja Amoniak:
Co to jest NH3 , gaz o przenikliwym zapachu, rozpuszczalny w wodzie, gdzie tworzy słabą zasadę amonową  (NH4 + + OH- ). Otrzymywany w bezpośredniej syntezie N2 i H2 asfalt.
Definicja Anilina:
Co to jest najprostsza amina aromatyczna, fenyloamina C6 H5 -NH2 ; m.in. wyjściowy związek do otrzymywania wielu barwników asfalt.
Definicja Alkohole:
Co to jest grupa związków organicznych zawierająca alkoholową grupę —OH przyłączoną do węgla łańcucha alifatycznego. C2 H5 OH; (C6 H5 )–CH2 –OH asfalt.

Czym jest asfalt znaczenie w Słownik chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: