Słownik azeotrop co to znaczy.
Definicja azeotrop. Co to jest składzie ilościowym i jakościowym (np. 96% etanolu i 4% wody.

Czy przydatne?

Definicja Azeotrop

Co to znaczy AZEOTROP: mieszanina azeotropowa, mieszanina cieczy o określonym składzie ilościowym i jakościowym (np. 96% etanolu i 4% wody) wykazująca minimum temperatury wrzenia w stosunku do czystych składników i wszystkich innych mieszanin. Skład pary w temperaturze wrzenia nad mieszanina azeotropową jest identyczny jak skład cieczy i mieszaniny azeotropowej z tego powodu nie da się rozdzielić w trakcie destylacji

Definicja Arszenik:
Co to jest tlenek arsenu As2 O3 , bardzo silna trucizna azeotrop.
Definicja Alkil:
Co to jest rodnik alkilowy, jednowartościowy rodnik powstały przez odjęcie jednego atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego (metyl, etyl, izopropyl azeotrop.
Definicja Albuminy:
Co to jest białka proste (proteiny), rozpuszczalne w wodzie azeotrop.
Definicja Aerozol:
Co to jest układ dwufazowy, mikrokropelki cieczy zawieszone w gazie. Aerozolem jest np. mgła azeotrop.

Czym jest azeotrop znaczenie w Słownik chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: