Słownik biuret co to znaczy.
Definicja biuret. Co to jest z alkalicznym roztworem soli miedzi daje charakterystyczną dla białek.

Czy przydatne?

Definicja BIURET

Co to znaczy BIURET: produkt kondensacji mocznika, dimocznik. H2N-CO-NH-CO-NH2; z alkalicznym roztworem soli miedzi daje charakterystyczną dla białek reakcję biuretową (wskazującą na istnienie wiązania peptydowego)

Definicja Bawełna Strzelnicza:
Co to jest nitroceluloza - poprawnie azotan celulozy. Żółta substancja, silnie wybuchowa biuret co znaczy.
Definicja Benzen:
Co to jest podstawowy związek aromatyczny. Otrzymywany z ropy naftowej, syntetycznie z acetylenu. C6 H6 , bezbarwna, lotna, łatwopalna ciecz biuret krzyżówka.
Definicja Benzyna:
Co to jest mieszanina węglowodorów o różnym składzie, łatwopalna, łatwo lotna. Otrzymywana głównie przez destylację ropy naftowej biuret co to jest.
Definicja Bakelit:
Co to jest kopolimery fenolowo-aldehydowe, wypełnione najczęściej mączką drzewną. Materiał izolacyjny w elektrotechnice biuret słownik.

Czym jest biuret znaczenie w Słownik chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: