Słownik cholesterol co to znaczy.
Definicja cholesterol. Co to jest steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych.

Czy przydatne?

Definicja Cholesterol

Co to znaczy CHOLESTEROL: cykliczny wielkocząsteczkowy alkohol, przedstawiciel steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych.

Definicja Cyjanowodór:
Co to jest gaz o charakterystycznym zapachu gorzkich migdałów. Wodny roztwór jest słabym kwasem (kwas pruski), dającym sole - cyjanki (KCN - cyjanek potasu), które hydrolizując w roztworze wodnym wytwarzają cholesterol.
Definicja Czterochlorek Węgla:
Co to jest charakterystycznym zapachu, tetrachlorometan. Ze względu na symetryczną budowę charakteryzuje się zerowym momentem dipolowym, mimo silnej polaryzacji wiązań C–Cl. Popularny rozpuszczalnik organiczny cholesterol.
Definicja Ciepło Tworzenia:
Co to jest wymienionej z otoczeniem w trakcie tworzenia 1 mola substancji w warunkach standardowych (25°C i 1 atm, substancja zaś jest w stanie skupienia i ew. odmianie alotropowej odpowiadającej tym warunkom cholesterol.
Definicja Ciśnienie Parcjalne:
Co to jest cząstkowe. Udział ciśnienia danego składnika mieszaniny gazowej w ciśnieniu całkowitym tej mieszaniny. Ciśnienie całkowite równa się sumie ciśnień parcjalnych wszystkich składników gazowej cholesterol.

Czym jest cholesterol znaczenie w Słownik chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: