Słownik cholesterol co to znaczy.
Definicja cholesterol. Co to jest steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych.

Czy przydatne?

Definicja CHOLESTEROL

Co to znaczy CHOLESTEROL: cykliczny wielkocząsteczkowy alkohol, przedstawiciel steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych.

Definicja Ciepło Tworzenia:
Co to jest wymienionej z otoczeniem w trakcie tworzenia 1 mola substancji w warunkach standardowych (25°C i 1 atm, substancja zaś jest w stanie skupienia i ew. odmianie alotropowej odpowiadającej tym warunkom cholesterol co to jest.
Definicja Cerezyna:
Co to jest oczyszczony wosk ziemny, mieszanina rozgałęzionych węglowodorów cholesterol definicja.
Definicja Canizzaro Reakcja:
Co to jest reakcja charakterystyczna dla aldehydów aromatycznych, jednoczesnego utleniania się jednej cząsteczki związku kosztem redukcji drugiej cząsteczki, reakcja dysproporcjonowania cholesterol co znaczy.
Definicja Celuloza:
Co to jest polisacharyd, głównie D(+)glukoza powiązana β-glikozydowo, niektóre grupy OH zmetylowane, podstawowy materiał konstrukcyjny tkanki roślinnej (drewno cholesterol słownik.

Czym jest cholesterol znaczenie w Słownik chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: