Słownik cholesterol co to znaczy.
Definicja cholesterol. Co to jest steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych.

Czy przydatne?

Definicja Cholesterol

Co to znaczy CHOLESTEROL: cykliczny wielkocząsteczkowy alkohol, przedstawiciel steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych.

Definicja Ciepło Rozpuszczania:
Co to jest ilość energii pobranej lub oddanej do układu na drodze ciepła w procesie rozpuszczania 1 mola substancji cholesterol.
Definicja Ciśnienie Normalne:
Co to jest ciśnienie absolutne równe 1 atmosferze fizycznej, jeden z parametrów warunków normalnych cholesterol.
Definicja Canizzaro Reakcja:
Co to jest reakcja charakterystyczna dla aldehydów aromatycznych, jednoczesnego utleniania się jednej cząsteczki związku kosztem redukcji drugiej cząsteczki, reakcja dysproporcjonowania cholesterol.
Definicja Cyjanowodór:
Co to jest gaz o charakterystycznym zapachu gorzkich migdałów. Wodny roztwór jest słabym kwasem (kwas pruski), dającym sole - cyjanki (KCN - cyjanek potasu), które hydrolizując w roztworze wodnym wytwarzają cholesterol.

Czym jest cholesterol znaczenie w Słownik chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: