Słownik chromatografia co to znaczy.
Definicja chromatografia. Co to jest chromatografia cienkowarstwowa, kolumnowa, gazowa cieczowa.

Czy przydatne?

Definicja Chromatografia

Co to znaczy CHROMATOGRAFIA: metoda analityczna, występująca w odmianach wielu technik (chromatografia cienkowarstwowa, kolumnowa, gazowa cieczowa HPLC, elektrokapilarna itd.), głównie służąca do rozdzielania i identyfikacji składników złożonych mieszanin związków, najczęściej organicznych. Generalna zasada polega na wykorzystaniu różnego powinowactwa składników rozdzielanej mieszaniny do dwóch faz: ruchomej (ciecz, gaz), która odpowiada za transport substancji, i nieruchomej (stacjonarnej - ciało stałe lub ciecz osadzona na ciele stałym). Poszczególne substancje przepływając wraz z fazą ruchomą są częściowo adsorbowane w fazie nieruchomej, co w efekcie daje różną średnią szybkość poruszania się różnych substancji w danym układzie faz. Prowadzi to w konsekwencji do pojawiania się różnych substancji w różnym czasie u wylotu układu

Definicja czterochlorek węgla:
Co to jest charakterystycznym zapachu, tetrachlorometan. Ze względu na symetryczną budowę charakteryzuje się zerowym momentem dipolowym, mimo silnej polaryzacji wiązań C–Cl. Popularny rozpuszczalnik organiczny Chromatografia.
Definicja cerezyna:
Co to jest oczyszczony wosk ziemny, mieszanina rozgałęzionych węglowodorów Chromatografia.
Definicja ciśnienie krytyczne:
Co to jest najniższe ciśnienie, pod którym jest jeszcze możliwe skroplenie danego gazu (patrz też temperatura krytyczna i punkt krytyczny Chromatografia.
Definicja chlorany:
Co to jest sole kwasu chlorowego HClO3 ; silne utleniacze powstające przez działanie chloru na gorące alkalia         6NaOH + 3Cl2  = NaClO3  + 5NaCl + 3H2 O Chromatografia.

Czym jest chromatografia znaczenie w Słownik chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: