ciśnienie osmotyczne co to znaczy
Definicja ciśnienie osmotyczne. Co to jest oddzielonym błoną półprzepuszczalną od czystego.

Czy przydatne?

Definicja Ciśnienie Osmotyczne

Co to znaczy CIŚNIENIE OSMOTYCZNE: ciśnienie, jakie musi panować w naczyniu z roztworem, oddzielonym błoną półprzepuszczalną od czystego rozpuszczalnika, aby ten ostatni nie wnikał do roztworu.  Ciśnienie panujące w naczyniu z roztworem oddzielonym od rozpuszczalnika błoną półprzepuszczalną w momencie uzyskania równowagi między ilością cząsteczek rozpuszczalnika dyfundującego na zewnątrz naczynia i ilością przenikającą do wewnątrz w zjawisku osmozy (wyrównywania stężeń po obu stronach błony półprzepuszczalnej). Ciśnienie osmotyczne zależy przede wszystkim od stężenia niezależnych elementów w roztworze. Takie samo ciśnienie osmotyczne będzie panowało w roztworze 0,1 molowego roztworu NaCl jak i 0,2 molowego roztworu glukozy czy 0,4 molowego roztworu substancji nie dysocjującej a tworzącej w 100% dwucząsteczkowe asocjaty, bowiem we wszystkich tych roztworach stężenie niezależnie poruszających się cząstek będzie takie samo - 0,2M (jonów, cząsteczek, asocjatów)

Czym jest ciśnienie osmotyczne znaczenie w Słownik chemia C .