Słownik ciśnienie osmotyczne co to znaczy.
Definicja ciśnienie osmotyczne. Co to jest oddzielonym błoną półprzepuszczalną od czystego.

Czy przydatne?

Definicja Ciśnienie Osmotyczne

Co to znaczy CIŚNIENIE OSMOTYCZNE: ciśnienie, jakie musi panować w naczyniu z roztworem, oddzielonym błoną półprzepuszczalną od czystego rozpuszczalnika, aby ten ostatni nie wnikał do roztworu.  Ciśnienie panujące w naczyniu z roztworem oddzielonym od rozpuszczalnika błoną półprzepuszczalną w momencie uzyskania równowagi między ilością cząsteczek rozpuszczalnika dyfundującego na zewnątrz naczynia i ilością przenikającą do wewnątrz w zjawisku osmozy (wyrównywania stężeń po obu stronach błony półprzepuszczalnej). Ciśnienie osmotyczne zależy przede wszystkim od stężenia niezależnych elementów w roztworze. Takie samo ciśnienie osmotyczne będzie panowało w roztworze 0,1 molowego roztworu NaCl jak i 0,2 molowego roztworu glukozy czy 0,4 molowego roztworu substancji nie dysocjującej a tworzącej w 100% dwucząsteczkowe asocjaty, bowiem we wszystkich tych roztworach stężenie niezależnie poruszających się cząstek będzie takie samo - 0,2M (jonów, cząsteczek, asocjatów)

Definicja Ciepło Reakcji:
Co to jest reakcji, ilość energii pobrana (endotermiczne reakcje) lub oddana (reakcje egzotermiczne) do otoczenia, umownie przeliczana na warunki reakcji standardowe (25°C i 1 atm). Ciepło reakcji przy ciśnienie osmotyczne.
Definicja Chlorowodorki Amin:
Co to jest organicznych zasad - amin. Tworzą się poprzez przyłączenie protonu kwasu do wolnej pary elektronowej azotu(-3), dając tym sposobem kation tworzący parę jonową z anionem kwasu (np. Cl ciśnienie osmotyczne.
Definicja Ciśnienie Parcjalne:
Co to jest cząstkowe. Udział ciśnienia danego składnika mieszaniny gazowej w ciśnieniu całkowitym tej mieszaniny. Ciśnienie całkowite równa się sumie ciśnień parcjalnych wszystkich składników gazowej ciśnienie osmotyczne.
Definicja Cyjanowodór:
Co to jest gaz o charakterystycznym zapachu gorzkich migdałów. Wodny roztwór jest słabym kwasem (kwas pruski), dającym sole - cyjanki (KCN - cyjanek potasu), które hydrolizując w roztworze wodnym wytwarzają ciśnienie osmotyczne.

Czym jest ciśnienie osmotyczne znaczenie w Słownik chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: