Słownik dipol co to znaczy.
Definicja dipol. Co to jest dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o.

Czy przydatne?

Definicja Dipol

Co to znaczy DIPOL: układ elektrycznie obojętny, posiadający jednak biegun dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o ujemnym ładunku, równym co do wielkości bezwzględnej ładunkowi dodatniemu. Dipol opisujemy momentem dipolowym μ, będącym iloczynem odległości biegunów i wartości bezwzględnej ładunku na dowolnym biegunie. Cząsteczki związków chemicznych bardzo często występują w postaci dipoli, ze względu na różną  elektroujemność poszczególnych atomów i związaną z tym nierównomierność w rozłożeniu ładunków w obrębie cząsteczki. Cząsteczki nie będące dipolami, to najczęściej skutek wektorowego zniesienia polaryzacji poszczególnych wiązań w symetrycznie zbudowanej cząsteczce (np. CCl4 czy CO2)

Definicja Destylat:
Co to jest produkt destylacji, skroplona para znad cieczy poddawanej destylacji dipol.
Definicja Desorpcja:
Co to jest proces odwrotny do procesu sorpcji (adsorpcji na powierzchni faz lub absorpcji w całej objętości fazy), uwalnianie sorbatu (najczęściej przez podgrzanie dipol.
Definicja Dalton:
Co to jest Chemik angielski (1766-1844), wprowadził teorię atomowej struktury materii (1803) i na jej podstawie wyjaśnił prawo stałości składu i prawo stosunków wielokrotnych (prawo Daltona).  dipol.
Definicja Dwuazowanie:
Co to jest nieorganiczną (np. chlorowodorkiem) aminy aromatycznej a kwasem azotowym (III), w efekcie której powstają związki dwuazoniowe, które przez reakcję sprzęgania tworzą liczną grupę barwników dwuazowych dipol.

Czym jest dipol znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: