Słownik dipol co to znaczy.
Definicja dipol. Co to jest dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o.

Czy przydatne?

Definicja DIPOL

Co to znaczy DIPOL: układ elektrycznie obojętny, posiadający jednak biegun dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o ujemnym ładunku, równym co do wielkości bezwzględnej ładunkowi dodatniemu. Dipol opisujemy momentem dipolowym μ, będącym iloczynem odległości biegunów i wartości bezwzględnej ładunku na dowolnym biegunie. Cząsteczki związków chemicznych bardzo często występują w postaci dipoli, ze względu na różną  elektroujemność poszczególnych atomów i związaną z tym nierównomierność w rozłożeniu ładunków w obrębie cząsteczki. Cząsteczki nie będące dipolami, to najczęściej skutek wektorowego zniesienia polaryzacji poszczególnych wiązań w symetrycznie zbudowanej cząsteczce (np. CCl4 czy CO2)

Definicja Dekstran:
Co to jest wielkocząsteczkowy polimer glukozy, rozpuszczalny w wodzie, stosowany jako płyn krwiozastępczy dipol co znaczy.
Definicja Daltona Prawo:
Co to jest wielokrotnych – jeżeli dwa pierwiastki tworzą ze sobą kilka różnych związków, to ilości wagowe jednego z nich przypadające na tę samą ilość drugiego pierwiastka w tych związkach mają się do siebie dipol krzyżówka.
Definicja Denaturacja:
Co to jest nieodwracalny proces powodujący zmiany właściwości białek (rozpuszczalności, skręcalności optycznej, zdolności do krystalizacji), polega głównie na zniszczeniu wiązań wodorowych między łańcuchami dipol co to jest.
Definicja Dalton:
Co to jest Chemik angielski (1766-1844), wprowadził teorię atomowej struktury materii (1803) i na jej podstawie wyjaśnił prawo stałości składu i prawo stosunków wielokrotnych (prawo Daltona).  dipol słownik.

Czym jest dipol znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: