Słownik dipol co to znaczy.
Definicja dipol. Co to jest dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o.

Czy przydatne?

Definicja Dipol

Co to znaczy DIPOL: układ elektrycznie obojętny, posiadający jednak biegun dodatni, w którym skupiony jest ładunek dodatni i biegun ujemny o ujemnym ładunku, równym co do wielkości bezwzględnej ładunkowi dodatniemu. Dipol opisujemy momentem dipolowym μ, będącym iloczynem odległości biegunów i wartości bezwzględnej ładunku na dowolnym biegunie. Cząsteczki związków chemicznych bardzo często występują w postaci dipoli, ze względu na różną  elektroujemność poszczególnych atomów i związaną z tym nierównomierność w rozłożeniu ładunków w obrębie cząsteczki. Cząsteczki nie będące dipolami, to najczęściej skutek wektorowego zniesienia polaryzacji poszczególnych wiązań w symetrycznie zbudowanej cząsteczce (np. CCl4 czy CO2)

Definicja Dziegiedź:
Co to jest produkt suchej destylacji drewna sosnowego; ciemnobrunatna, smolista ciecz o przenikliwym, charakterystycznym zapachu dipol.
Definicja Diament:
Co to jest odmiana alotropowa węgla, naturalny kryształ, minerał o dużej twardości związanej z bardzo regularną budową tetraedryczną dipol.
Definicja Dioksan:
Co to jest związek pierścieniowy, sześcioczłonowy z dwoma tlenami w strukturze pierścienia. Rozpuszczalnik mieszający się z wodą dipol.
Definicja Dimorfizm:
Co to jest odmiana polimorfizmu) występowanie tej samej chemicznie substancji w dwóch odmianach krystalicznych o najczęściej różnych właściwościach fizycznych dipol.

Czym jest dipol znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: