Słownik faza co to znaczy.
Definicja faza. Co to jest innych części wyraźną granicą faz i charakteryzowana właściwościami.

Czy przydatne?

Definicja Faza

Co to znaczy FAZA: jedno- lub kilkuskładnikowa część układu, oddzielona od innych części wyraźną granicą faz i charakteryzowana właściwościami termodynamicznymi. Np. nasycony roztwór substancji stałej w zamkniętym naczyniu zawierający kryształki nierozpuszczonej substancji jest układem trójfazowym: 1. para rozpuszczalnika nad roztworem, 2. kryształki substancji, 3. nasycony roztwór; ta ostatnia faza jest dwuskładnikowa - rozpuszczalnik i substancja rozpuszczona

Definicja Fluorescencja:
Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja faza.
Definicja Ftalowy Kwas:
Co to jest kwas o-benzenodikarboksylowy, produkt wyjściowy do wielu syntez, także w przemyśle farmaceutycznym faza.
Definicja Fenoloftaleina:
Co to jest substancja organiczna o charakterze fenolu, bezbarwna w roztworach o pH<9; w roztworach zasadowych następuje dysocjacja grupy fenolowej i powstanie ugrupowania chinoidowego, pochłaniającego faza.
Definicja Formalina:
Co to jest 40% wodny roztwór formaldehydu, służy do konserwacji preparatów białkowych faza.

Czym jest faza znaczenie w Słownik chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: