Słownik fosfolipidy co to znaczy.
Definicja fosfolipidy. Co to jest –OH zostały zestryfikowane kwasami tłuszczowymi, a jedna kwasem.

Czy przydatne?

Definicja Fosfolipidy

Co to znaczy FOSFOLIPIDY: naturalne glicerydy (estry gliceryny), w których dwie grupy –OH zostały zestryfikowane kwasami tłuszczowymi, a jedna kwasem fosforowym dodatkowo zestryfikowanym jedną cząsteczką aminoalkoholu (np. lecytyna)

Definicja Fosforescencja:
Co to jest fotoluminescencja, napromieniowane ciało oddaje pochłoniętą energię w postaci promieniowania dopiero po pewnym czasie i powoli, najczęściej występuje w ciałach stałych (fosfor fosfolipidy.
Definicja Fluorescencja:
Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja fosfolipidy.
Definicja Faza:
Co to jest kilkuskładnikowa część układu, oddzielona od innych części wyraźną granicą faz i charakteryzowana właściwościami termodynamicznymi. Np. nasycony roztwór substancji stałej w zamkniętym naczyniu fosfolipidy.
Definicja Fenylen:
Co to jest dwuwartościowy rodnik benzenowy –C6 H4 – (np. fenylenodiamina H2 N–C6 H4 – NH2 fosfolipidy.

Czym jest fosfolipidy znaczenie w Słownik chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: