Słownik fotoliza co to znaczy.
Definicja fotoliza. Co to jest elektromagnetycznego (najczęściej z zakresu promieniowania.

Czy przydatne?

Definicja Fotoliza

Co to znaczy FOTOLIZA: rozpad związku chemicznego pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (najczęściej z zakresu promieniowania ultrafioletowego i widzialnego). Fotoliza cząsteczek chloru zapoczątkowuje katalizowaną światłem reakcję chlorowania węglowodorów nasyconych

Definicja Fermentacja:
Co to jest reakcja biochemiczna zachodząca pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje (fermentacja alkoholowa, mlekowa, octowa, ...), przetwarzane są w ten sposób głównie cukry fotoliza.
Definicja Fenylen:
Co to jest dwuwartościowy rodnik benzenowy –C6 H4 – (np. fenylenodiamina H2 N–C6 H4 – NH2 fotoliza.
Definicja Formaldehyd:
Co to jest aldehyd mrówkowy, metanal, HCHO, gaz o charakterystycznym drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie fotoliza.
Definicja Fluorescencja:
Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja fotoliza.

Czym jest fotoliza znaczenie w Słownik chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: