Słownik furanozy co to znaczy.
Definicja furanozy. Co to jest jako pochodne furanu, łatwo izomeryzują do piranoz.

Czy przydatne?

Definicja Furanozy

Co to znaczy FURANOZY: monocukry o pięcioczłonowym pierścieniu, można je traktować jako pochodne furanu, łatwo izomeryzują do piranoz - sześcioczłonowych pierścieni z tlenem heteroatomowym (w odróżnieniu od sześcioczłonowych piranoz, które traktujemy jako pochodne piranu, furanozy są mniej trwałe)

Definicja Ftalowy Kwas:
Co to jest kwas o-benzenodikarboksylowy, produkt wyjściowy do wielu syntez, także w przemyśle farmaceutycznym furanozy.
Definicja Fenoloftaleina:
Co to jest substancja organiczna o charakterze fenolu, bezbarwna w roztworach o pH<9; w roztworach zasadowych następuje dysocjacja grupy fenolowej i powstanie ugrupowania chinoidowego, pochłaniającego furanozy.
Definicja Fenylen:
Co to jest dwuwartościowy rodnik benzenowy –C6 H4 – (np. fenylenodiamina H2 N–C6 H4 – NH2 furanozy.
Definicja Fermentacja:
Co to jest reakcja biochemiczna zachodząca pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje (fermentacja alkoholowa, mlekowa, octowa, ...), przetwarzane są w ten sposób głównie cukry furanozy.

Czym jest furanozy znaczenie w Słownik chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: