Słownik furanozy co to znaczy.
Definicja furanozy. Co to jest jako pochodne furanu, łatwo izomeryzują do piranoz.

Czy przydatne?

Definicja Furanozy

Co to znaczy FURANOZY: monocukry o pięcioczłonowym pierścieniu, można je traktować jako pochodne furanu, łatwo izomeryzują do piranoz - sześcioczłonowych pierścieni z tlenem heteroatomowym (w odróżnieniu od sześcioczłonowych piranoz, które traktujemy jako pochodne piranu, furanozy są mniej trwałe)

Definicja Formaldehyd:
Co to jest aldehyd mrówkowy, metanal, HCHO, gaz o charakterystycznym drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalny w wodzie furanozy.
Definicja Fluorescencja:
Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja furanozy.
Definicja Faza:
Co to jest kilkuskładnikowa część układu, oddzielona od innych części wyraźną granicą faz i charakteryzowana właściwościami termodynamicznymi. Np. nasycony roztwór substancji stałej w zamkniętym naczyniu furanozy.
Definicja Fosfolipidy:
Co to jest estry gliceryny), w których dwie grupy –OH zostały zestryfikowane kwasami tłuszczowymi, a jedna kwasem fosforowym dodatkowo zestryfikowanym jedną cząsteczką aminoalkoholu (np. lecytyna furanozy.

Czym jest furanozy znaczenie w Słownik chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: