Słownik gaz ziemny co to znaczy.
Definicja gaz ziemny. Co to jest naftowej. Składa się z lekkich węglowodorów nasyconych, głównie.

Czy przydatne?

Definicja Gaz Ziemny

Co to znaczy GAZ ZIEMNY: naturalny gaz, najczęściej towarzyszący złożom ropy naftowej. Składa się z lekkich węglowodorów nasyconych, głównie metanu i niewielkich ilości wodoru. Wybuchowy, o niewielkiej toksyczności

Definicja Glikogen:
Co to jest wielocukier, skrobia zwierzęca (poliglukoza), zwierzęcy cukier zapasowy magazynowany w wątrobie gaz ziemny.
Definicja Galaktoza:
Co to jest monocukier, aldoza, heksoza; składowa laktozy (D(+)galaktoza o skręcalności właściwej +144° gaz ziemny.
Definicja Glikozydy:
Co to jest prostych ze związkami o charakterze alkoholi (aglikon), grupa hydroksylowa przy węglu α glukozy łączy się wiązaniem C–O–C z aglikonem w reakcji kondensacji, odłączając cząsteczkę wody. Związki bardzo gaz ziemny.
Definicja Glukoza:
Co to jest aldoheksoza, piranoza, cukier występujący w płynach ustrojowych roślin i zwierząt, główny materiał energetyczny. Składnik dwucukrów (np. sacharozy) i policukrów (skrobia, glikogen, celuloza gaz ziemny.

Czym jest gaz ziemny znaczenie w Słownik chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: