Słownik gips co to znaczy.
Definicja gips. Co to jest w temperaturze 80-140°C traci wodę, przechodząc w tzw. gips palony .

Czy przydatne?

Definicja Gips

Co to znaczy GIPS: minerał, dwuwodny siarczan wapnia: CaSO4.2H2O. Ogrzewany w temperaturze 80-140°C traci wodę, przechodząc w tzw. gips palony  (2CaSO4).H2O. Gips palony znajduje zastosowanie praktyczne (gips handlowy), bowiem po zmieszaniu z wodą tworzy dość szybko krzepnącą masę, zwiększając jednocześnie swoją objętość (doskonały do odlewów i wypełniania ubytków) i wydzielając dość duże ilości ciepła

Definicja Glikole:
Co to jest alkohole dwuwodorotlenowe, najprostszy glikol etylenowy nosi zwyczajową nazwę glikolu. Są to najczęściej gęste ciecze o słodkim smaku, dobrze rozpuszczalne w wodzie gips.
Definicja Galaktoza:
Co to jest monocukier, aldoza, heksoza; składowa laktozy (D(+)galaktoza o skręcalności właściwej +144° gips.
Definicja Glicerynowy Aldehyd:
Co to jest do ustalania konfiguracji L i D węgli asymetrycznych jeżeli przechodząc od grupy aldehydowej przez grupę –OH do –CH2 OH poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to taka konfigurację gips.
Definicja Grafit:
Co to jest węgla, zbudowany z atomów o hybrydyzacji sp2 , dzięki czemu elektrony z orbitali p nie biorących udziału w hybrydyzacji zachowują dużą ruchliwość umożliwiającą przewodzenie prądu elektrycznego. Spala gips.

Czym jest gips znaczenie w Słownik chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: