Słownik gliceryna co to znaczy.
Definicja gliceryna. Co to jest dobrze mieszająca się z wodą, ogrzewana przechodzi w nienasycony.

Czy przydatne?

Definicja GLICERYNA

Co to znaczy GLICERYNA: alkohol trihydroksypropylowy; gęsta, słodka ciecz, bardzo dobrze mieszająca się z wodą, ogrzewana przechodzi w nienasycony aldehyd dynamit), nitrogliceryna stosowana jest także jako lek rozszerzający naczynia wieńcowe. W połączeniach z kwasami tłuszczowymi (estry, glicerydy) jest głównym składnikiem tłuszczów. 

Definicja Gaz Ziemny:
Co to jest naturalny gaz, najczęściej towarzyszący złożom ropy naftowej. Składa się z lekkich węglowodorów nasyconych, głównie metanu i niewielkich ilości wodoru. Wybuchowy, o niewielkiej toksyczności gliceryna co to jest.
Definicja Glicerydy:
Co to jest estry gliceryny (np. tłuszcze gliceryna definicja.
Definicja Gay-Lussaca Prawo:
Co to jest prawo stosunków objętościowych; objętości gazowych substratów i produktów reakcji, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, mają się do siebie jak niewielkie liczby całkowite gliceryna co znaczy.
Definicja Glikonowy Kwas:
Co to jest kwas powstały przez łagodne utlenienie grupy aldehydowej glukozy gliceryna słownik.

Czym jest gliceryna znaczenie w Słownik chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: