Słownik iloczyn jonowy wody co to znaczy.
Definicja iloczyn jonowy wody. Co to jest stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych.

Czy przydatne?

Definicja Iloczyn Jonowy Wody

Co to znaczy ILOCZYN JONOWY WODY: wyprowadzona ze stałej dysocjacji wody wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury (tak jak wyjściowa wartość stałej równowagi). W 25°C ma wartość 10-14. Ponieważ w czystej wodzie stężenie jonów wodorowych i wodorotlenowych jest identyczne (ogólna zasada odczynu obojętnego!), zatem stężenie jonów wodorowych wynosi 10-7 mola/l a wartość pH=7. Należy jednak być świadomym, że nie wartość pH=7  decyduje o uznaniu roztworu za obojętny, lecz równość stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych. Z powyższego wypływa wniosek, że w temperaturach innych niż 25°C pH obojętnej wody będzie różne od 7!! (na całe szczęście stosunkowo niewiele)

Definicja In Statu Nascendi:
Co to jest w chwili tworzenia się (łac.), określenie charakteryzujące krótkotrwały i zazwyczaj bardzo aktywny stan przejściowy, występowanie w formie atomowej np. tlenu, powstającego w trakcie rozkładu H2 O2 iloczyn jonowy wody.
Definicja Inwersja Sacharozy:
Co to jest w wyniku której powstają równomolowe ilości glukozy i fruktozy, tzw. cukier inwertowany. Ponieważ skręcalność właściwa sacharozy wynosi +66,5°, zaś po hydrolizie otrzymujemy mutarotacja iloczyn jonowy wody.
Definicja Izobaryczny Proces:
Co to jest proces przebiegający pod stałym ciśnieniem. Izobaryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem V1 /T1  = V2 /T2 , gdzie V - objętość gazu , T - temperatura w K iloczyn jonowy wody.
Definicja Iloczyn Rozpuszczalności:
Co to jest stężeń nasyconego roztworu jonów tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir zależy od temperatury, rozpuszczalnika i czasem wartości pH roztworu Ax By = xA + yB Ir = [A]x ·[B]y (25°C) pIr  =  iloczyn jonowy wody.

Czym jest iloczyn jonowy wody znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: