Słownik iloczyn jonowy wody co to znaczy.
Definicja iloczyn jonowy wody. Co to jest stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych.

Czy przydatne?

Definicja Iloczyn Jonowy Wody

Co to znaczy ILOCZYN JONOWY WODY: wyprowadzona ze stałej dysocjacji wody wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury (tak jak wyjściowa wartość stałej równowagi). W 25°C ma wartość 10-14. Ponieważ w czystej wodzie stężenie jonów wodorowych i wodorotlenowych jest identyczne (ogólna zasada odczynu obojętnego!), zatem stężenie jonów wodorowych wynosi 10-7 mola/l a wartość pH=7. Należy jednak być świadomym, że nie wartość pH=7  decyduje o uznaniu roztworu za obojętny, lecz równość stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych. Z powyższego wypływa wniosek, że w temperaturach innych niż 25°C pH obojętnej wody będzie różne od 7!! (na całe szczęście stosunkowo niewiele)

Definicja Izotopy:
Co to jest pierwiastka (ta sama liczba atomowa) lecz różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki w przyrodzie w większości przypadków stanowią mieszaninę izotopów. Wśród pierwiastków iloczyn jonowy wody.
Definicja Izochoryczny Proces:
Co to jest proces przebiegający w stałej objętości. Izochoryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1 /T1  = p2 /T2 , gdzie T - temperatura w K , p - ciśnienie iloczyn jonowy wody.
Definicja Izomeria:
Co to jest występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie pierwiastkowym i masie cząsteczkowej. Typ izomerii Grupa Uwagi strukturalna metameria związki iloczyn jonowy wody.
Definicja Izobaryczny Proces:
Co to jest proces przebiegający pod stałym ciśnieniem. Izobaryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem V1 /T1  = V2 /T2 , gdzie V - objętość gazu , T - temperatura w K iloczyn jonowy wody.

Czym jest iloczyn jonowy wody znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: