Słownik iloczyn rozpuszczalności co to znaczy.
Definicja iloczyn rozpuszczalności. Co to jest tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir.

Czy przydatne?

Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI

Co to znaczy ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI: iloczyn molowych stężeń nasyconego roztworu jonów tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir zależy od temperatury, rozpuszczalnika i czasem wartości pH roztworu

AxBy = xA + yB Ir = [A]x·[B]y (25°C) pI= -lg Ir  
AgBr 5,3·10-13    pIr=12,28
AgCl 1,8·10-10    pIr=9,75
AgI 8,3·10-17    pIr=16,8
Ag2Cr2O7 1,0·10-10    pIr=10
BaSO4 1,1·10-10    pIr=9,97
CaCO3 4,8·10-9      pIr=8,32
CaSO4 9,1·10-6     pIr=5,04
CuS 6,3·10-36    pIr=35,2
Ag2S 6,3·10-50    pIr=49,20
FeS 5,0·10-18    pIr=17,3
HgS 1,6·10-52    pIr=51,8
Ca(OH)2 5,5·10-6     pIr=5,26
Ba(OH)2 5,0·10-3     pIr=2,3
PbS 2,5·10-27    pIr=26,6
PbI2 1,1·10-9     pIr=8,98
CaF2 4,0·10-11    pIr=10,4
Znajomość wartości iloczynu rozpuszczalności pozwala obliczać stężenie wspólnego jonu soli dobrze rozpuszczalnej i słabo rozpuszczalnej, konieczne do praktycznie całkowitego wytrącenia drugiego jonu słabo rozpuszczalnej soli z danego roztworu

Definicja Izooktan:
Co to jest zwyczajowa nazwa 2,2,4-trimetylopentanu, stosowanego do przyrządzania mieszanin wzorcowych z n-heptanem do określenia liczby oktanowej benzyn iloczyn rozpuszczalności co to jest.
Definicja Izotopy:
Co to jest pierwiastka (ta sama liczba atomowa) lecz różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki w przyrodzie w większości przypadków stanowią mieszaninę izotopów. Wśród pierwiastków iloczyn rozpuszczalności definicja.
Definicja Izomeria:
Co to jest zjawisko występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie pierwiastkowym i masie cząsteczkowej iloczyn rozpuszczalności co znaczy.
Definicja Izotermiczny Proces:
Co to jest proces przebiegający w stałej temperaturze. Izotermiczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1 V1  = p2 V2 , gdzie V - objętość gazu , p - ciśnienie iloczyn rozpuszczalności słownik.

Czym jest iloczyn rozpuszczalności znaczenie w Słownik chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: